کد نمایش نظرات بلاگفا

با این کد ، بخش نظرات که به صورت پیش فرض در یک صفحه کوچیک جداگانه باز میشد به زیر پست مربوطه میاد و صفحه جداگانه‌ای دیگه در کار نیست ، تم‌های مختلفی برای نظرات طراحی شده و در ادامه مطلب میتونید یکی از اون هارو بردارید و در وبلاگتون قرار بدین .

کد چطور ساخته شده ؟

کد جاوا اصلی بلاگفا رو حذف کردیم و یکسری تغییرات توی کد ایجاد کردیم تا بجای صفحه جدید یک <iframe></iframe> در انتهای پست بسازه و لینک بخش نظرات پست رو به این تگ ساخته شده بده و بخش نظرات برای ما نمایش داده بشه . برای تغییر تم نظرات هم اومدیم کل بخش استایل پیشفرض رو پاک کردیم و استایل دلخواه رو به تگ ساخته شده اضافه کردیم . به همین راحتی 🙂

کد نمایش نظرات رو چطور به وبلاگم اضافه کنم ؟

یکی از کدهای موجود رو به طور کامل کپی کنید و در انتهای وبلاگتون قبل از </body> قرار بدید ، و سپس کدهای زیر رو حذف کنید

<script src="http://theme.blogfa.com/public/theme.1.2.js" type="text/javascript" ></script>
<script type="text/javascript">
try {
cmt_caption[0]="نظرات";
cmt_caption[1]="نظر بدهید";
cmt_caption[2]="یک نظر";
cmt_caption[3]="نظر";
cmt_blogid="<-BlogId->";
}
catch(e) {}
</script>

نکته مهم !

در تگ <BLOGFA></BLOGFA> بخش نظر باید به صورت جدید و پیشفرض بلاگفا باشه ، اگر کد نظرات وبلاگتون به شیوه قدیمی هستش تمامی کدهای مربوطه به نظرات رو پاک کنید و به شیوه جدید تغییر بدین ، کد زیر پیشفرض بلاگفا هست

<BlogComment><span dir="rtl" comment-for="<-PostId->"></span></BlogComment>

کدنظرات ساخته شده بر اساس کد comment-for="<-PostId->" کار میکنه .

طرح‌های آماده نظرات بلاگفا

این طرح‌ها با استفاده از ویرایشگر نظرات بلاگفا – بلک تم طراحی شدن ، شما هم اگر دوست داشتین طراحی کنید 😉

طرح سه نمایش نظرات بلاگفا

<style>.blackthemeComment a{display:inline-block}.blackthemeComment .blackthemeCommentSet{display:none}.blackthemeIframeDiv iframe{width:100%!important;min-width:100%!important;max-width:100%!important;border:none;margin-top:20px;display:none}.blackthemeComment .blackthemeIframeSet{display:block}.blackthemeIframeDiv h2:nth-child(2) {display: none;}</style><script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script><script>var cmt_caption = [];var cmt_blogid = "";var __cmt_updated = false;function updatecomments() {var _cmts = [];var cnt = 0;var result = "";var urlSetToSrc = "";var postid = 0;if (cmt_blogid == "") return;try {for (c = 0; c < BlogComments.length; c += 2) {_cmts["_" + BlogComments] = BlogComments;}var allelements = document.getElementsByTagName("*");for (i = 0; i < allelements.length; i++) {postid = allelements[i].getAttribute("comment-for");if (postid != null) {postid = parseInt(postid);if ( _cmts["_" + postid] != null) cnt = _cmts["_" + postid];else cnt=-1;if (cnt == -1) result = cmt_caption[0];else if (cnt == 0) result = cmt_caption[1];else if (cnt == 1) result = cmt_caption[2];else if (cnt > 1) result = cnt + " " + cmt_caption[3];urlSetToSrc = "<-BlogUrl->/comments/?blogid=" + cmt_blogid + "&postid=" + postid;result = '<a href="javascript:void(0);" data-blacktheme="'+urlSetToSrc+'" class="blackthemeShowComment">' + result + '</a> <a href="javascript:void(0);" class="blackthemeHideComment blackthemeCommentSet">بستن فرم نظرات</a><div class="blackthemeIframeDiv"></div>';allelements[i].innerHTML = result;$('*[comment-for]').each(function(){$(this).addClass('blackthemeComment');});$(document).ready(function(){$('.blackthemeShowComment').click(function(){$(this).addClass('blackthemeCommentSet');$(this).parent().find('.blackthemeHideComment').removeClass('blackthemeCommentSet');});$('.blackthemeHideComment').click(function(){var setIframeCurrect = $(this).parent().children('.blackthemeIframeDiv');$(this).addClass('blackthemeCommentSet');$(this).parent().find('.blackthemeShowComment').removeClass('blackthemeCommentSet');setIframeCurrect.empty();});$('.blackthemeShowComment').click(function(){var setIframeCurrect = $(this).parent().children('.blackthemeIframeDiv');var getDataBlackthemeComment = $(this).attr('data-blacktheme');var _$_a3e5=["\x3C\x69\x66\x72\x61\x6D\x65\x20\x73\x72\x63\x3D\x22","\x22\x3E\x3C\x2F\x69\x66\x72\x61\x6D\x65\x3E","\x68\x74\x6D\x6C","\x2E\x62\x6C\x61\x63\x6B\x74\x68\x65\x6D\x65\x49\x66\x72\x61\x6D\x65\x44\x69\x76","\x6E\x65\x78\x74\x41\x6C\x6C"];$(this)[_$_a3e5[4]](_$_a3e5[3])[_$_a3e5[2]](_$_a3e5[0]+ getDataBlackthemeComment+ _$_a3e5[1]);$('.blackthemeIframeDiv iframe').on('load',function(){$(this).show();$(this).contents().find("link[rel='stylesheet']").remove();var findHeadCss = $(this).contents().find('head');var cssStyle = '<style>* { font-family: tahoma; font-size: 9pt; box-sizing:border-box; } *{border-color:#ececec!Important} a {color:red!important;font-weight:bold;} a:hover {color:blue!important} body { margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; font-family: tahoma; font-size: 9pt; } #header { display:none; } .clear { clear: both; padding: 0; margin: 0; } #content { direction: rtl; max-width: 100%; } .box { background-color: white; border: 1px solid #d2d3d6; width: 100%; direction: ltr; margin-bottom: 20px; } .box .head { padding: 10px; border-bottom: 1px solid #d3d6db; background-color: #f6f7f8; } .box .author { padding: 0; margin: 0; float: right; width: 49%; text-align: right; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; font-size: 8.5pt; color: black; direction: rtl; } .box .date { padding: 0; margin: 0; float: left; width: 49%; text-align: left; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; font-size: 8pt; color: gray; direction: rtl; } .box .body { text-align: right; padding: 10px; line-height: 150%; text-align: justify; direction: rtl; } .reply { padding: 10px; width: auto; text-overflow: ellipsis; } .reply .rbox { background-color: #FBFBFB; border: 1px solid #E6E6E6; padding: 5px; word-wrap: break-word; } .reply .rt { color: gray; } A:link { COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none } A:visited { COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none } A:hover { COLOR: #ff3300; TEXT-DECORATION: none } .formbox { background-color: white; border: 1px solid #d2d3d6; width: 100%; direction: rtl; } .formbox .head { padding:8px 0px 8px 0px; border-bottom: 1px solid #d3d6db; font-size: 8pt; color: black; text-align: center; background-color: #f6f7f8; } .formbox .body { padding:5px 10px 5px 10px; font-size: 9pt; color: black; text-align: right; line-height:20px; } .formbox .textbox { border: 1px solid #c0c0c0; width: 99%; padding: 6px 3px 6px 3px; background-clip: padding-box; outline: 0 !important; } .formbox .textbox:hover { border: 1px solid #94B6ED; width: 99%; box-shadow: 0 0 5px #94B6ED; outline: 0 !important; } .formbox .textarea { border: 1px solid #c0c0c0; padding: 5px 3px 5px 3px; height: 130px; width: 99%; resize: none; background-clip: padding-box; } .formbox .textarea:hover { border: 1px solid #94B6ED; box-shadow: 0 0 5px #94B6ED; outline: 0 !important; height: 130px; width: 99%; resize: none; } .formbox .btn { background-color: #2196f3; color: white; border: 0px; height: 27px; width: 100px; padding-bottom: 3px; -webkit-appearance: none; border-radius: 0; } .formbox .btn:hover { background-color: #1976d2; color: white; border: 0px; height: 27px; width: 100px; } .lbl { display: block; padding-top: 4px; padding-bottom: 5px; } .Off { cursor: hand; } .On { cursor: hand; background-color: White } #navbar { font-family: arial; font-size: 13pt; color: gray; text-align: center; padding: 4px; margin: 4px 0; direction: ltr; line-height: 200% } #navbar a:link { font-family: arial; font-size: 13pt; background-color: white; margin-left: 3px; margin-right: 3px; color: #0560A6; text-decoration: none; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; border: 1px solid #C0C0C0; } #navbar a:visited { font-family: arial; font-size: 13pt; background-color: white; margin-left: 3px; margin-right: 3px; color: #0560A6; text-decoration: none; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; border: 1px solid #C0C0C0; } #navbar a:hover { font-family: arial; font-size: 13pt; background-color: white; margin-left: 3px; margin-right: 3px; color: red; text-decoration: none; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; border: 1px solid black; } #navbar span { font-family: arial; font-size: 13pt; background-color: white; margin-left: 3px; margin-right: 3px; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; border: 1px solid #C0C0C0; color: gray; } .sbox { text-align: left; top: 0px; left: 0px; position: absolute; display: none; width: 145px; height: 90px; background-color: #E8EBFD; filter: alpha(opacity=80); -moz-opacity: .80; opacity: .80; } form { padding: 0px; margin: 0px; } hr { border-top: 1px solid #C0C0C0; color: white; } .cmti { color: gray; font-size: 7.5pt; text-align:center; } .remain { height: 25px; text-align: left; margin-bottom: -20px; } .remain span { color: gray; } @media screen and (max-width: 350px) { .remain { height: 45px; } } #content div:first-of-type{margin-top:0!important}</style>';$(findHeadCss).append(cssStyle);var getHeightFrame = $(this).contents().find('body').height()+'px';$(this).css({'height':getHeightFrame});$(this).contents().find('a:contains("بستن پنجره")').html('<a href="javascript:location.replace(document.referrer)">برگشت به لیست نظرات</a>');$(this).contents().find('a:contains("بازگشت")').html('<a href="javascript:window.history.back();">برگشت به فرم ارسال نظر</a>');});});});}}}catch(e) {}__cmt_updated = true;} window.addEventListener?window.addEventListener("load",updatecomments):window.attachEvent&&window.attachEvent("onload",updatecomments);try{cmt_caption[0]="نظرات",cmt_caption[1]="نظر بدهید",cmt_caption[2]="یک نظر",cmt_caption[3]="نظر",cmt_blogid="<-BlogId->"}catch(e){}setTimeout((function(){0==__cmt_updated&&updatecomments()}),6e3),eout((function(){0==__cmt_updated&&updatecomments()}),6e3);</script><a style="height:0;overflow: hidden;position: relative;display: block;opacity:0;pointer-events:none;" href="https://blacktheme.ir/" target="_blank" title="قالب وبلاگ و کدوبلاگ">کد نظرات بلاگفا - بلک تم</a>

طرح دو نمایش نظرات بلاگفا

<style>.blackthemeComment a{display:inline-block}.blackthemeComment .blackthemeCommentSet{display:none}.blackthemeIframeDiv iframe{width:100%!important;min-width:100%!important;max-width:100%!important;border:none;margin-top:20px;display:none}.blackthemeComment .blackthemeIframeSet{display:block}.blackthemeIframeDiv h2:nth-child(2) {display: none;}</style><script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script><script>var cmt_caption = [];var cmt_blogid = "";var __cmt_updated = false;function updatecomments() {var _cmts = [];var cnt = 0;var result = "";var urlSetToSrc = "";var postid = 0;if (cmt_blogid == "") return;try {for (c = 0; c < BlogComments.length; c += 2) {_cmts["_" + BlogComments] = BlogComments;}var allelements = document.getElementsByTagName("*");for (i = 0; i < allelements.length; i++) {postid = allelements[i].getAttribute("comment-for");if (postid != null) {postid = parseInt(postid);if ( _cmts["_" + postid] != null) cnt = _cmts["_" + postid];else cnt=-1;if (cnt == -1) result = cmt_caption[0];else if (cnt == 0) result = cmt_caption[1];else if (cnt == 1) result = cmt_caption[2];else if (cnt > 1) result = cnt + " " + cmt_caption[3];urlSetToSrc = "<-BlogUrl->/comments/?blogid=" + cmt_blogid + "&postid=" + postid;result = '<a href="javascript:void(0);" data-blacktheme="'+urlSetToSrc+'" class="blackthemeShowComment">' + result + '</a> <a href="javascript:void(0);" class="blackthemeHideComment blackthemeCommentSet">بستن فرم نظرات</a><div class="blackthemeIframeDiv"></div>';allelements[i].innerHTML = result;$('*[comment-for]').each(function(){$(this).addClass('blackthemeComment');});$(document).ready(function(){$('.blackthemeShowComment').click(function(){$(this).addClass('blackthemeCommentSet');$(this).parent().find('.blackthemeHideComment').removeClass('blackthemeCommentSet');});$('.blackthemeHideComment').click(function(){var setIframeCurrect = $(this).parent().children('.blackthemeIframeDiv');$(this).addClass('blackthemeCommentSet');$(this).parent().find('.blackthemeShowComment').removeClass('blackthemeCommentSet');setIframeCurrect.empty();});$('.blackthemeShowComment').click(function(){var setIframeCurrect = $(this).parent().children('.blackthemeIframeDiv');var getDataBlackthemeComment = $(this).attr('data-blacktheme');var _$_a3e5=["\x3C\x69\x66\x72\x61\x6D\x65\x20\x73\x72\x63\x3D\x22","\x22\x3E\x3C\x2F\x69\x66\x72\x61\x6D\x65\x3E","\x68\x74\x6D\x6C","\x2E\x62\x6C\x61\x63\x6B\x74\x68\x65\x6D\x65\x49\x66\x72\x61\x6D\x65\x44\x69\x76","\x6E\x65\x78\x74\x41\x6C\x6C"];$(this)[_$_a3e5[4]](_$_a3e5[3])[_$_a3e5[2]](_$_a3e5[0]+ getDataBlackthemeComment+ _$_a3e5[1]);$('.blackthemeIframeDiv iframe').on('load',function(){$(this).show();$(this).contents().find("link[rel='stylesheet']").remove();var findHeadCss = $(this).contents().find('head');var cssStyle = '<style>* { font-family: tahoma; font-size: 9pt; box-sizing:border-box; } body { margin: 0px; padding: 0px; background-color: #efefef; text-align: center; font-family: tahoma; font-size: 9pt; } #header { background-color: #171717; text-align: center; direction: rtl; color: white; padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; width: 100%; margin-bottom: 30px; } .clear { clear: both; padding: 0; margin: 0; } #content { direction: rtl; padding-left: 5px; padding-right: 5px; max-width: 500px; } .box { background-color: white; width: 100%; direction: ltr; margin-bottom:30px; border:2px solid #171717; } .box .head { padding: 3px; padding:10px; background-color: #171717; } .box .author { padding: 0; margin: 0; float: right; width: 49%; text-align: right; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; font-size: 8.5pt; color: #fff; direction: rtl; } .box .author a{ color:#fff} .box .date { padding: 0; margin: 0; float: left; width: 49%; text-align: left; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; font-size: 8pt; color: #fff; direction: rtl; } .box .body { text-align: right; padding:10px; line-height: 150%; text-align: justify; direction: rtl; } .reply { width: auto; text-overflow: ellipsis; } .reply .rbox { background-color: #FBFBFB; border: 1px solid #ececec; padding: 10px; word-wrap: break-word; } .reply .rt { color: gray; } A:link { COLOR: #171717; TEXT-DECORATION: none } A:hover { COLOR: #ff3300; TEXT-DECORATION: none } .formbox { background-color: white; border: 2px solid #171717; width: 100%; direction: rtl; } .formbox .head { padding:10px; text-align: center; background-color: #171717; color:#fff; } .formbox .body { padding:5px 10px 5px 10px; font-size: 9pt; color: black; text-align: right; line-height:20px; } .formbox .textbox { border: 2px solid #171717; width: 99%; padding:10px; background-clip: padding-box; outline: 0 !important; } .formbox .textbox:hover { box-shadow: 0 0 5px #ccc; outline: 0 !important; } .formbox .textarea { border: 2px solid #171717; padding:10px; height: 130px; width: 99%; resize: none; background-clip: padding-box; } .formbox .textarea:hover { box-shadow: 0 0 5px #ccc; } .formbox .btn { background-color: #171717; color: white; border: 0px; width: 100%; padding: 10px; margin-top:10px; -webkit-appearance: none; border-radius: 0; } .formbox .btn:hover { background-color: #333; } .lbl { display: block; padding-top: 4px; padding-bottom: 5px; } .Off { cursor: hand; } .On { cursor: hand; background-color: White } #navbar { font-family: arial; font-size: 13pt; color: gray; text-align: center; padding: 4px; margin: 4px 0; direction: ltr; line-height: 200% } #navbar a:link { font-family: arial; font-size: 13pt; background-color: white; margin-left: 3px; margin-right: 3px; color: #171717; text-decoration: none; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; border: 2px solid #171717; } #navbar a:hover { background-color:#f0f0f0; } #navbar span { font-family: arial; font-size: 13pt; background-color: #171717; margin-left: 3px; margin-right: 3px; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; border: 2px solid #171717; color: #fff; } .sbox { text-align: left; top: 0px; left: 0px; position: absolute; display: none; width: 145px; height: 90px; background-color: #E8EBFD; filter: alpha(opacity=80); -moz-opacity: .80; opacity: .80; } form { padding: 0px; margin: 0px; } hr { border-top: 1px solid #C0C0C0; color: white; } .cmti { color: gray; font-size: 7.5pt; text-align:center; } .remain { height: 25px; text-align: left; margin-bottom: -20px; } .remain span { color: gray; } @media screen and (max-width: 350px) { .remain { height: 45px; } } #content div:first-of-type{margin-top:0!important}</style>';$(findHeadCss).append(cssStyle);var getHeightFrame = $(this).contents().find('body').height()+'px';$(this).css({'height':getHeightFrame});$(this).contents().find('a:contains("بستن پنجره")').html('<a href="javascript:location.replace(document.referrer)">برگشت به لیست نظرات</a>');$(this).contents().find('a:contains("بازگشت")').html('<a href="javascript:window.history.back();">برگشت به فرم ارسال نظر</a>');});});});}}}catch(e) {}__cmt_updated = true;} window.addEventListener?window.addEventListener("load",updatecomments):window.attachEvent&&window.attachEvent("onload",updatecomments);try{cmt_caption[0]="نظرات",cmt_caption[1]="نظر بدهید",cmt_caption[2]="یک نظر",cmt_caption[3]="نظر",cmt_blogid="<-BlogId->"}catch(e){}setTimeout((function(){0==__cmt_updated&&updatecomments()}),6e3),eout((function(){0==__cmt_updated&&updatecomments()}),6e3);</script><a style="overflow: hidden;position: relative;display: block;height:0;opacity:0;pointer-events:none;" href="https://blacktheme.ir/" target="_blank" title="قالب وبلاگ و کدوبلاگ">کد نظرات بلاگفا - بلک تم</a>

طرح یک نمایش نظرات بلاگفا

<style>.blackthemeComment a{display:inline-block}.blackthemeComment .blackthemeCommentSet{display:none}.blackthemeIframeDiv iframe{width:100%!important;min-width:100%!important;max-width:100%!important;border:none;margin-top:20px;display:none}.blackthemeComment .blackthemeIframeSet{display:block}.blackthemeIframeDiv h2:nth-child(2) {display: none;}</style><script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script><script>var cmt_caption = [];var cmt_blogid = "";var __cmt_updated = false;function updatecomments() {var _cmts = [];var cnt = 0;var result = "";var urlSetToSrc = "";var postid = 0;if (cmt_blogid == "") return;try {for (c = 0; c < BlogComments.length; c += 2) {_cmts["_" + BlogComments] = BlogComments;}var allelements = document.getElementsByTagName("*");for (i = 0; i < allelements.length; i++) {postid = allelements[i].getAttribute("comment-for");if (postid != null) {postid = parseInt(postid);if ( _cmts["_" + postid] != null) cnt = _cmts["_" + postid];else cnt=-1;if (cnt == -1) result = cmt_caption[0];else if (cnt == 0) result = cmt_caption[1];else if (cnt == 1) result = cmt_caption[2];else if (cnt > 1) result = cnt + " " + cmt_caption[3];urlSetToSrc = "<-BlogUrl->/comments/?blogid=" + cmt_blogid + "&postid=" + postid;result = '<a href="javascript:void(0);" data-blacktheme="'+urlSetToSrc+'" class="blackthemeShowComment">' + result + '</a> <a href="javascript:void(0);" class="blackthemeHideComment blackthemeCommentSet">بستن فرم نظرات</a><div class="blackthemeIframeDiv"></div>';allelements[i].innerHTML = result;$('*[comment-for]').each(function(){$(this).addClass('blackthemeComment');});$(document).ready(function(){$('.blackthemeShowComment').click(function(){$(this).addClass('blackthemeCommentSet');$(this).parent().find('.blackthemeHideComment').removeClass('blackthemeCommentSet');});$('.blackthemeHideComment').click(function(){var setIframeCurrect = $(this).parent().children('.blackthemeIframeDiv');$(this).addClass('blackthemeCommentSet');$(this).parent().find('.blackthemeShowComment').removeClass('blackthemeCommentSet');setIframeCurrect.empty();});$('.blackthemeShowComment').click(function(){var setIframeCurrect = $(this).parent().children('.blackthemeIframeDiv');var getDataBlackthemeComment = $(this).attr('data-blacktheme');var _$_a3e5=["\x3C\x69\x66\x72\x61\x6D\x65\x20\x73\x72\x63\x3D\x22","\x22\x3E\x3C\x2F\x69\x66\x72\x61\x6D\x65\x3E","\x68\x74\x6D\x6C","\x2E\x62\x6C\x61\x63\x6B\x74\x68\x65\x6D\x65\x49\x66\x72\x61\x6D\x65\x44\x69\x76","\x6E\x65\x78\x74\x41\x6C\x6C"];$(this)[_$_a3e5[4]](_$_a3e5[3])[_$_a3e5[2]](_$_a3e5[0]+ getDataBlackthemeComment+ _$_a3e5[1]);$('.blackthemeIframeDiv iframe').on('load',function(){$(this).show();$(this).contents().find("link[rel='stylesheet']").remove();var findHeadCss = $(this).contents().find('head');var cssStyle = '<style>* { font-family: tahoma; font-size: 9pt; box-sizing:border-box; } body { margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; font-family: tahoma; font-size: 9pt; } #header { display:none; } .clear { clear: both; padding: 0; margin: 0; } #content { direction: rtl; padding:20px; max-width: 100%; } .box { background-color: #ffcdb2; width: 100%; direction: ltr; margin-bottom: 30px; border-radius:5px; overflow:hidden; box-shadow:0 0 15px rgba(0,0,0,.1); } .box .head { background-color: #6d6875; padding:10px; } .box .author { padding: 0; margin: 0; float: right; width: 49%; text-align: right; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; font-size: 8.5pt; direction: rtl; color:#fff } .box .author a { color:#ffcdb2; } .box .date { padding: 0; margin: 0; float: left; width: 49%; text-align: left; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; font-size: 8pt; color: gray; direction: rtl; color:#fff } .box .body { text-align: right; padding:10px ; line-height: 150%; text-align: justify; direction: rtl; } .reply { padding: 10px; width: auto; text-overflow: ellipsis; } .reply .rbox { background-color: #ffb4a2; padding: 5px; word-wrap: break-word; border-radius:5px; padding:10px; } A:link { COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none } A:hover { COLOR: #ff3300; TEXT-DECORATION: none } .formbox { background-color: #ffcdb2; width: 100%; direction: rtl; box-shadow:0 0 15px rgba(0,0,0,.1); border-radius:5px; overflow:hidden; } .formbox .head { padding:10px; text-align: center; background-color: #6d6875; color:#fff; } .formbox .body { padding:5px 10px 5px 10px; font-size: 9pt; color: black; text-align: right; line-height:20px; } .formbox .textbox { width: 99%; padding: 6px 3px 6px 3px; background-clip: padding-box; outline: 0 !important; border:none; border-radius:5px; background-color:#fefefe; } .formbox .textbox:hover { width: 99%; box-shadow: 0 0 5px #94B6ED; outline: 0 !important; } #capspace { display:flex; flex-direction:row; flex-wrap:wrap; } #capspace .lbl { width:100%; } #capspace input { margin-left:10px; } #capspace img{ border-radius:5px; display:block; } .formbox .textarea { padding: 5px 3px 5px 3px; height: 130px; width: 99%; resize: none; background-clip: padding-box; background-color:#fefefe; border:none; border-radius:5px; } .formbox .textarea:hover { box-shadow: 0 0 5px #94B6ED; outline: 0 !important; height: 130px; width: 99%; resize: none; } .formbox .btn { background-color: #6d6875; color: white; border: 0px; height: 27px; width: 100px; padding-bottom: 3px; -webkit-appearance: none; border-radius: 5px; } .formbox .btn:hover { background-color: #b5838d; color: white; border: 0px; height: 27px; width: 100px; } .lbl { display: block; padding-top: 4px; padding-bottom: 5px; } .Off { cursor: hand; } .On { cursor: hand; background-color: White } #navbar { font-family: tahoma; font-size: 13pt; color: gray; text-align: center; padding: 4px; margin: 4px 0; direction: ltr; line-height: 200% } #navbar a:link { font-size: 13pt; background-color: white; margin-left: 3px; margin-right: 3px; color: #0560A6; text-decoration: none; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; background-color:#6d6875; border-radius:5px; color:#fff; } #navbar a:hover { font-size: 13pt; background-color: #ffcdb2; margin-left: 3px; margin-right: 3px; color: #6d6875; text-decoration: none; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; } #navbar span { font-size: 13pt; background-color: white; margin-left: 3px; margin-right: 3px; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; background-color:#e5989b; color: #6d6875; border-radius:5px; } .sbox { text-align: left; top: 0px; left: 0px; position: absolute; display: none; width: 145px; height: 90px; background-color: #E8EBFD; filter: alpha(opacity=80); -moz-opacity: .80; opacity: .80; } form { padding: 0px; margin: 0px; } hr { border-top: 1px solid #C0C0C0; color: white; } .cmti { color: gray; font-size: 7.5pt; text-align:center; } .remain { height: 25px; text-align: left; margin-bottom: -20px; } .remain span { color: gray; } @media screen and (max-width: 350px) { .remain { height: 45px; } } #content div:first-of-type{margin-top:0!important}</style>';$(findHeadCss).append(cssStyle);var getHeightFrame = $(this).contents().find('body').height()+'px';$(this).css({'height':getHeightFrame});$(this).contents().find('a:contains("بستن پنجره")').html('<a href="javascript:location.replace(document.referrer)">برگشت به لیست نظرات</a>');$(this).contents().find('a:contains("بازگشت")').html('<a href="javascript:window.history.back();">برگشت به فرم ارسال نظر</a>');});});});}}}catch(e) {}__cmt_updated = true;} window.addEventListener?window.addEventListener("load",updatecomments):window.attachEvent&&window.attachEvent("onload",updatecomments);try{cmt_caption[0]="نظرات",cmt_caption[1]="نظر بدهید",cmt_caption[2]="یک نظر",cmt_caption[3]="نظر",cmt_blogid="<-BlogId->"}catch(e){}setTimeout((function(){0==__cmt_updated&&updatecomments()}),6e3),eout((function(){0==__cmt_updated&&updatecomments()}),6e3);</script><a style="overflow: hidden;position: relative;display: block;height:0;opacity:0;pointer-events:none;" href="https://blacktheme.ir/" target="_blank" title="قالب وبلاگ و کدوبلاگ">کد نظرات بلاگفا - بلک تم</a>

طرح پیشفرض نظرات بلاگفا

<style>.blackthemeComment a{display:inline-block}.blackthemeComment .blackthemeCommentSet{display:none}.blackthemeIframeDiv iframe{width:100%!important;min-width:100%!important;max-width:100%!important;border:none;margin-top:20px;display:none}.blackthemeComment .blackthemeIframeSet{display:block}.blackthemeIframeDiv h2:nth-child(2) {display: none;}</style><script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script><script>var cmt_caption = [];var cmt_blogid = "";var __cmt_updated = false;function updatecomments() {var _cmts = [];var cnt = 0;var result = "";var urlSetToSrc = "";var postid = 0;if (cmt_blogid == "") return;try {for (c = 0; c < BlogComments.length; c += 2) {_cmts["_" + BlogComments] = BlogComments;}var allelements = document.getElementsByTagName("*");for (i = 0; i < allelements.length; i++) {postid = allelements[i].getAttribute("comment-for");if (postid != null) {postid = parseInt(postid);if ( _cmts["_" + postid] != null) cnt = _cmts["_" + postid];else cnt=-1;if (cnt == -1) result = cmt_caption[0];else if (cnt == 0) result = cmt_caption[1];else if (cnt == 1) result = cmt_caption[2];else if (cnt > 1) result = cnt + " " + cmt_caption[3];urlSetToSrc = "<-BlogUrl->/comments/?blogid=" + cmt_blogid + "&postid=" + postid;result = '<a href="javascript:void(0);" data-blacktheme="'+urlSetToSrc+'" class="blackthemeShowComment">' + result + '</a> <a href="javascript:void(0);" class="blackthemeHideComment blackthemeCommentSet">بستن فرم نظرات</a><div class="blackthemeIframeDiv"></div>';allelements[i].innerHTML = result;$('*[comment-for]').each(function(){$(this).addClass('blackthemeComment');});$(document).ready(function(){$('.blackthemeShowComment').click(function(){$(this).addClass('blackthemeCommentSet');$(this).parent().find('.blackthemeHideComment').removeClass('blackthemeCommentSet');});$('.blackthemeHideComment').click(function(){var setIframeCurrect = $(this).parent().children('.blackthemeIframeDiv');$(this).addClass('blackthemeCommentSet');$(this).parent().find('.blackthemeShowComment').removeClass('blackthemeCommentSet');setIframeCurrect.empty();});$('.blackthemeShowComment').click(function(){var setIframeCurrect = $(this).parent().children('.blackthemeIframeDiv');var getDataBlackthemeComment = $(this).attr('data-blacktheme');var _$_a3e5=["\x3C\x69\x66\x72\x61\x6D\x65\x20\x73\x72\x63\x3D\x22","\x22\x3E\x3C\x2F\x69\x66\x72\x61\x6D\x65\x3E","\x68\x74\x6D\x6C","\x2E\x62\x6C\x61\x63\x6B\x74\x68\x65\x6D\x65\x49\x66\x72\x61\x6D\x65\x44\x69\x76","\x6E\x65\x78\x74\x41\x6C\x6C"];$(this)[_$_a3e5[4]](_$_a3e5[3])[_$_a3e5[2]](_$_a3e5[0]+ getDataBlackthemeComment+ _$_a3e5[1]);$('.blackthemeIframeDiv iframe').on('load',function(){$(this).show();$(this).contents().find("link[rel='stylesheet']").remove();var findHeadCss = $(this).contents().find('head');var cssStyle = '<style>* { font-family: tahoma; font-size: 9pt; } body { margin: 0px; padding: 0px; background-color: #E5E5E5; text-align: center; font-family: tahoma; font-size: 9pt; } #header { background-color: #2196f3; text-align: center; direction: rtl; color: white; padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; width: 100%; margin-bottom: 14px; } .clear { clear: both; padding: 0; margin: 0; } #content { padding-top: 10px; direction: rtl; padding-left: 2px; padding-right: 2px; max-width: 470px; } .box { background-color: white; border: 1px solid #d2d3d6; width: 100%; direction: ltr; margin-bottom: 14px; } .box .head { padding: 3px; border-bottom: 1px solid #d3d6db; background-color: #f6f7f8; } .box .author { padding: 0; margin: 0; float: right; width: 49%; text-align: right; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; font-size: 8.5pt; color: black; direction: rtl; } .box .date { padding: 0; margin: 0; float: left; width: 49%; text-align: left; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; font-size: 8pt; color: gray; direction: rtl; } .box .body { text-align: right; padding: 5px 5px 10px 5px; line-height: 150%; text-align: justify; direction: rtl; } .reply { padding: 10px; width: auto; text-overflow: ellipsis; } .reply .rbox { background-color: #FBFBFB; border: 1px solid #E6E6E6; padding: 5px; word-wrap: break-word; } .reply .rt { color: gray; } A:link { COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none } A:visited { COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none } A:hover { COLOR: #ff3300; TEXT-DECORATION: none } .formbox { background-color: white; border: 1px solid #d2d3d6; width: 100%; direction: rtl; } .formbox .head { padding:8px 0px 8px 0px; border-bottom: 1px solid #d3d6db; font-size: 8pt; color: black; text-align: center; background-color: #f6f7f8; } .formbox .body { padding:5px 10px 5px 10px; font-size: 9pt; color: black; text-align: right; line-height:20px; } .formbox .textbox { border: 1px solid #c0c0c0; width: 99%; padding: 6px 3px 6px 3px; background-clip: padding-box; outline: 0 !important; } .formbox .textbox:hover { border: 1px solid #94B6ED; width: 99%; box-shadow: 0 0 5px #94B6ED; outline: 0 !important; } .formbox .textarea { border: 1px solid #c0c0c0; padding: 5px 3px 5px 3px; height: 130px; width: 99%; resize: none; background-clip: padding-box; } .formbox .textarea:hover { border: 1px solid #94B6ED; box-shadow: 0 0 5px #94B6ED; outline: 0 !important; height: 130px; width: 99%; resize: none; } .formbox .btn { background-color: #2196f3; color: white; border: 0px; height: 27px; width: 100px; padding-bottom: 3px; -webkit-appearance: none; border-radius: 0; } .formbox .btn:hover { background-color: #1976d2; color: white; border: 0px; height: 27px; width: 100px; } .lbl { display: block; padding-top: 4px; padding-bottom: 5px; } .Off { cursor: hand; } .On { cursor: hand; background-color: White } #navbar { font-family: arial; font-size: 13pt; color: gray; text-align: center; padding: 4px; margin: 4px 0; direction: ltr; line-height: 200% } #navbar a:link { font-family: arial; font-size: 13pt; background-color: white; margin-left: 3px; margin-right: 3px; color: #0560A6; text-decoration: none; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; border: 1px solid #C0C0C0; } #navbar a:visited { font-family: arial; font-size: 13pt; background-color: white; margin-left: 3px; margin-right: 3px; color: #0560A6; text-decoration: none; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; border: 1px solid #C0C0C0; } #navbar a:hover { font-family: arial; font-size: 13pt; background-color: white; margin-left: 3px; margin-right: 3px; color: red; text-decoration: none; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; border: 1px solid black; } #navbar span { font-family: arial; font-size: 13pt; background-color: white; margin-left: 3px; margin-right: 3px; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; border: 1px solid #C0C0C0; color: gray; } .sbox { text-align: left; top: 0px; left: 0px; position: absolute; display: none; width: 145px; height: 90px; background-color: #E8EBFD; filter: alpha(opacity=80); -moz-opacity: .80; opacity: .80; } form { padding: 0px; margin: 0px; } hr { border-top: 1px solid #C0C0C0; color: white; } .cmti { color: gray; font-size: 7.5pt; text-align:center; } .remain { height: 25px; text-align: left; margin-bottom: -20px; } .remain span { color: gray; } @media screen and (max-width: 350px) { .remain { height: 45px; } } #content div:first-of-type{margin-top:0!important}</style>';$(findHeadCss).append(cssStyle);var getHeightFrame = $(this).contents().find('body').height()+'px';$(this).css({'height':getHeightFrame});$(this).contents().find('a:contains("بستن پنجره")').html('<a href="javascript:location.replace(document.referrer)">برگشت به لیست نظرات</a>');$(this).contents().find('a:contains("بازگشت")').html('<a href="javascript:window.history.back();">برگشت به فرم ارسال نظر</a>');});});});}}}catch(e) {}__cmt_updated = true;} window.addEventListener?window.addEventListener("load",updatecomments):window.attachEvent&&window.attachEvent("onload",updatecomments);try{cmt_caption[0]="نظرات",cmt_caption[1]="نظر بدهید",cmt_caption[2]="یک نظر",cmt_caption[3]="نظر",cmt_blogid="<-BlogId->"}catch(e){}setTimeout((function(){0==__cmt_updated&&updatecomments()}),6e3),eout((function(){0==__cmt_updated&&updatecomments()}),6e3);</script><a style="height:0;opacity:0;overflow: hidden;position: relative;display: block;pointer-events:none;" href="https://blacktheme.ir/" target="_blank" title="قالب وبلاگ و کدوبلاگ">کد نظرات بلاگفا - بلک تم</a>

طرح چهارم کد نظرات بلاگفا

<style>.blackthemeComment a{display:inline-block}.blackthemeComment .blackthemeCommentSet{display:none}.blackthemeIframeDiv iframe{width:100%!important;min-width:100%!important;max-width:100%!important;border:none;margin-top:20px;display:none}.blackthemeComment .blackthemeIframeSet{display:block}.blackthemeIframeDiv h2:nth-child(2) {display: none;}</style><script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script><script>var cmt_caption = [];var cmt_blogid = "";var __cmt_updated = false;function updatecomments() {var _cmts = [];var cnt = 0;var result = "";var urlSetToSrc = "";var postid = 0;if (cmt_blogid == "") return;try {for (c = 0; c < BlogComments.length; c += 2) {_cmts["_" + BlogComments] = BlogComments;}var allelements = document.getElementsByTagName("*");for (i = 0; i < allelements.length; i++) {postid = allelements[i].getAttribute("comment-for");if (postid != null) {postid = parseInt(postid);if ( _cmts["_" + postid] != null) cnt = _cmts["_" + postid];else cnt=-1;if (cnt == -1) result = cmt_caption[0];else if (cnt == 0) result = cmt_caption[1];else if (cnt == 1) result = cmt_caption[2];else if (cnt > 1) result = cnt + " " + cmt_caption[3];urlSetToSrc = "<-BlogUrl->/comments/?blogid=" + cmt_blogid + "&postid=" + postid;result = '<a href="javascript:void(0);" data-blacktheme="'+urlSetToSrc+'" class="blackthemeShowComment">' + result + '</a> <a href="javascript:void(0);" class="blackthemeHideComment blackthemeCommentSet">بستن فرم نظرات</a><div class="blackthemeIframeDiv"></div>';allelements[i].innerHTML = result;$('*[comment-for]').each(function(){$(this).addClass('blackthemeComment');});$(document).ready(function(){$('.blackthemeShowComment').click(function(){$(this).addClass('blackthemeCommentSet');$(this).parent().find('.blackthemeHideComment').removeClass('blackthemeCommentSet');});$('.blackthemeHideComment').click(function(){var setIframeCurrect = $(this).parent().children('.blackthemeIframeDiv');$(this).addClass('blackthemeCommentSet');$(this).parent().find('.blackthemeShowComment').removeClass('blackthemeCommentSet');setIframeCurrect.empty();});$('.blackthemeShowComment').click(function(){var setIframeCurrect = $(this).parent().children('.blackthemeIframeDiv');var getDataBlackthemeComment = $(this).attr('data-blacktheme');var _$_a3e5=["\x3C\x69\x66\x72\x61\x6D\x65\x20\x73\x72\x63\x3D\x22","\x22\x3E\x3C\x2F\x69\x66\x72\x61\x6D\x65\x3E","\x68\x74\x6D\x6C","\x2E\x62\x6C\x61\x63\x6B\x74\x68\x65\x6D\x65\x49\x66\x72\x61\x6D\x65\x44\x69\x76","\x6E\x65\x78\x74\x41\x6C\x6C"];$(this)[_$_a3e5[4]](_$_a3e5[3])[_$_a3e5[2]](_$_a3e5[0]+ getDataBlackthemeComment+ _$_a3e5[1]);$('.blackthemeIframeDiv iframe').on('load',function(){$(this).show();$(this).contents().find("link[rel='stylesheet']").remove();var findHeadCss = $(this).contents().find('head');var cssStyle = '<style>* { font-family: tahoma; font-size: 9pt; box-sizing:border-box; } body { margin: 0px; padding: 0px; background-color: #f5f5f5; text-align: center; font-family: tahoma; font-size: 9pt; } #header { display:none; } .clear { clear: both; padding: 0; margin: 0; } #content { padding-top: 30px; direction: rtl; padding-left: 2px; padding-right: 2px; max-width: 470px; } .box { background-color: white; width: 100%; direction: ltr; overflow:hidden; margin-bottom: 30px; border:2px solid #14213D; } #imgsm {border:none;} .box .head { border-bottom:2px solid #14213D; } .box .head a { color:#fff;} .box .author { padding: 0; margin: 0; float: right; width: 50%; text-align: right; font-size: 9pt; color: black; direction: rtl; background-color:#FCA311; padding:10px; border-left:2px solid #14213D; } .box .date { padding: 0; margin: 0; float: left; width: 50%; text-align: left; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; font-size: 9pt; padding:10px; background-color:#E5E5E5; } * {border-width:2px!important;border-color:#14213D!important} .box .body { text-align: right; padding: 10px; line-height: 150%; text-align: justify; direction: rtl; } .reply { padding: 10px; width: auto; text-overflow: ellipsis; } .reply .rbox { background-color: #E5E5E5; border: 2px solid #14213D; padding: 5px; word-wrap: break-word; } .reply .rt { color: gray; } A:link { COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none } A:visited { COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none } A:hover { COLOR: #ff3300; TEXT-DECORATION: none } .formbox { background-color: white; border: 1px solid #d2d3d6; width: 100%; direction: rtl; } .formbox .head { padding:10px; border-bottom: 1px solid #d3d6db; font-size: 9pt; color: black; text-align: center; background-color: #E5E5E5; } .formbox .body { padding:5px 10px 5px 10px; font-size: 9pt; color: black; text-align: right; line-height:20px; } .formbox .textbox { border: 1px solid #c0c0c0; width: 99%; padding: 6px 3px 6px 3px; background-clip: padding-box; outline: 0 !important; } .formbox .textbox:hover { border: 1px solid #94B6ED; width: 99%; box-shadow: 0 0 5px #94B6ED; outline: 0 !important; } .formbox .textarea { border: 1px solid #c0c0c0; padding: 5px 3px 5px 3px; height: 130px; width: 99%; resize: none; background-clip: padding-box; } .formbox .textarea:hover { border: 1px solid #94B6ED; box-shadow: 0 0 5px #94B6ED; outline: 0 !important; height: 130px; width: 99%; resize: none; } .formbox .btn { background-color: #FCA311; color: white; border: 0px; width: 100%; display:block; padding: 10px; margin:10px 0; -webkit-appearance: none; border-radius: 0; } .formbox .btn:hover { background-color: #14213D; } .lbl { display: block; padding-top: 4px; padding-bottom: 5px; } .Off { cursor: hand; } .On { cursor: hand; background-color: White } #navbar { font-family: arial; font-size: 13pt; color: gray; text-align: center; padding: 4px; margin-bottom:30px; direction: ltr; line-height: 200% } #navbar a:link { font-family: arial; font-size: 13pt; background-color: white; margin-left: 3px; margin-right: 3px; color: #000000; text-decoration: none; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; border: 1px solid #C0C0C0; background-color:#E5E5E5; } #navbar span { font-family: arial; font-size: 13pt; background-color: white; margin-left: 3px; margin-right: 3px; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; border: 1px solid #C0C0C0; color: black; background-color:#FCA311; } .sbox { text-align: left; top: 0px; left: 0px; position: absolute; display: none; width: 145px; height: 90px; background-color: #E8EBFD; filter: alpha(opacity=80); -moz-opacity: .80; opacity: .80; } form { padding: 0px; margin: 0px; } hr { border-top: 1px solid #C0C0C0; color: white; } .cmti { color: gray; font-size: 7.5pt; text-align:center; } .remain { height: 25px; text-align: left; margin-bottom: -20px; } .remain span { color: gray; } @media screen and (max-width: 350px) { .remain { height: 45px; } } #content div:first-of-type{margin-top:0!important}</style>';$(findHeadCss).append(cssStyle);var getHeightFrame = $(this).contents().find('body').height()+'px';$(this).css({'height':getHeightFrame});$(this).contents().find('a:contains("بستن پنجره")').html('<a href="javascript:location.replace(document.referrer)">برگشت به لیست نظرات</a>');$(this).contents().find('a:contains("بازگشت")').html('<a href="javascript:window.history.back();">برگشت به فرم ارسال نظر</a>');});});});}}}catch(e) {}__cmt_updated = true;} window.addEventListener?window.addEventListener("load",updatecomments):window.attachEvent&&window.attachEvent("onload",updatecomments);try{cmt_caption[0]="نظرات",cmt_caption[1]="نظر بدهید",cmt_caption[2]="یک نظر",cmt_caption[3]="نظر",cmt_blogid="<-BlogId->"}catch(e){}setTimeout((function(){0==__cmt_updated&&updatecomments()}),6e3),eout((function(){0==__cmt_updated&&updatecomments()}),6e3);</script><a style="overflow: hidden;position: relative;display: block;height:0;opacity:0;pointer-events:none;" href="https://blacktheme.ir/" target="_blank" title="قالب وبلاگ و کدوبلاگ">کد نظرات بلاگفا - بلک تم</a>

طرح پنجم کد نظرات بلاگفا

<style>.blackthemeComment a{display:inline-block}.blackthemeComment .blackthemeCommentSet{display:none}.blackthemeIframeDiv iframe{width:100%!important;min-width:100%!important;max-width:100%!important;border:none;margin-top:20px;display:none}.blackthemeComment .blackthemeIframeSet{display:block}.blackthemeIframeDiv h2:nth-child(2) {display: none;}</style><script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script><script>var cmt_caption = [];var cmt_blogid = "";var __cmt_updated = false;function updatecomments() {var _cmts = [];var cnt = 0;var result = "";var urlSetToSrc = "";var postid = 0;if (cmt_blogid == "") return;try {for (c = 0; c < BlogComments.length; c += 2) {_cmts["_" + BlogComments] = BlogComments;}var allelements = document.getElementsByTagName("*");for (i = 0; i < allelements.length; i++) {postid = allelements[i].getAttribute("comment-for");if (postid != null) {postid = parseInt(postid);if ( _cmts["_" + postid] != null) cnt = _cmts["_" + postid];else cnt=-1;if (cnt == -1) result = cmt_caption[0];else if (cnt == 0) result = cmt_caption[1];else if (cnt == 1) result = cmt_caption[2];else if (cnt > 1) result = cnt + " " + cmt_caption[3];urlSetToSrc = "<-BlogUrl->/comments/?blogid=" + cmt_blogid + "&postid=" + postid;result = '<a href="javascript:void(0);" data-blacktheme="'+urlSetToSrc+'" class="blackthemeShowComment">' + result + '</a> <a href="javascript:void(0);" class="blackthemeHideComment blackthemeCommentSet">بستن فرم نظرات</a><div class="blackthemeIframeDiv"></div>';allelements[i].innerHTML = result;$('*[comment-for]').each(function(){$(this).addClass('blackthemeComment');});$(document).ready(function(){$('.blackthemeShowComment').click(function(){$(this).addClass('blackthemeCommentSet');$(this).parent().find('.blackthemeHideComment').removeClass('blackthemeCommentSet');});$('.blackthemeHideComment').click(function(){var setIframeCurrect = $(this).parent().children('.blackthemeIframeDiv');$(this).addClass('blackthemeCommentSet');$(this).parent().find('.blackthemeShowComment').removeClass('blackthemeCommentSet');setIframeCurrect.empty();});$('.blackthemeShowComment').click(function(){var setIframeCurrect = $(this).parent().children('.blackthemeIframeDiv');var getDataBlackthemeComment = $(this).attr('data-blacktheme');var _$_a3e5=["\x3C\x69\x66\x72\x61\x6D\x65\x20\x73\x72\x63\x3D\x22","\x22\x3E\x3C\x2F\x69\x66\x72\x61\x6D\x65\x3E","\x68\x74\x6D\x6C","\x2E\x62\x6C\x61\x63\x6B\x74\x68\x65\x6D\x65\x49\x66\x72\x61\x6D\x65\x44\x69\x76","\x6E\x65\x78\x74\x41\x6C\x6C"];$(this)[_$_a3e5[4]](_$_a3e5[3])[_$_a3e5[2]](_$_a3e5[0]+ getDataBlackthemeComment+ _$_a3e5[1]);$('.blackthemeIframeDiv iframe').on('load',function(){$(this).show();$(this).contents().find("link[rel='stylesheet']").remove();var findHeadCss = $(this).contents().find('head');var cssStyle = '<style>* { font-family: tahoma; font-size: 10pt; box-sizing:border-box; } body { margin: 0px; padding: 0px; background-color: #E5E5E5; text-align: center; font-family: tahoma; font-size: 10pt; background-color:#3a0ca3; background-image:linear-gradient(to bottom left,#4361ee,#f72585); } @keyframes animBg { to{opacity:1} } #header { display:none; } .clear { clear: both; padding: 0; margin: 0; } #content { padding-top: 20px; direction: rtl; padding-left: 2px; padding-right: 2px; max-width: 550px; z-index:1; } #content::before { content:""; height:100%; width:100%; position:fixed; top:0; left:0; background-image:linear-gradient(to top right,#4cc9f0,#f72585); z-index:-1; opacity:0; animation:animBg 8s ease-in-out infinite alternate; pointer-events:none; user-select:none; } .box { background-color: rgba(255,255,255,.15); width: 100%; direction: ltr; margin-bottom: 20px; padding:20px; border-radius:5px; color:#fff!important; } .box a {color:#fff!important;} .box .head { padding-bottom:10px ; border-bottom: 2px solid rgba(255,255,255,.15); } .box .author { padding: 0; margin: 0; float: right; width: 49%; text-align: right; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; direction: rtl; } input {color:#fff;} .box .date { padding: 0; margin: 0; float: left; width: 49%; text-align: left; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; direction: rtl; } .box .body { text-align: right; padding: 10px 0; line-height: 150%; text-align: justify; direction: rtl; } .reply { padding: 10px; width: auto; text-overflow: ellipsis; } .reply .rbox { background-color: rgba(255,255,255,.15); padding: 10px; border-radius:5px; word-wrap: break-word; } A:link { COLOR: #fff; TEXT-DECORATION: none; } A:hover { opacity:.5; } .formbox { background-color: rgba(255,255,255,.15); padding:20px; border-radius:5px; width: 100%; direction: rtl; color:#fff!important; } .formbox .head { display:none } .formbox .body { padding:5px 10px 5px 10px; font-size: 9pt; text-align: right; line-height:20px; } .formbox .textbox { border: 1px solid rgba(255,255,255,.15); width: 99%; padding: 10px; background-clip: padding-box; outline: 0 !important; background-color:transparent; border-radius:5px; } .formbox .textbox:hover { box-shadow: 0 0 5px #fff; } .formbox .textarea { border: 1px solid rgba(255,255,255,.15); padding: 10px; height: 130px; width: 99%; resize: none; background-clip: padding-box; background-color:transparent; border-radius:5px; color:#fff; outline:none; } .formbox .textarea:hover { box-shadow: 0 0 5px #fff; } .formbox .btn { background-color: rgba(255,255,255,.3); color: white; border: 0px; width: 100%; margin:10px; padding: 10px; -webkit-appearance: none; border-radius: 5px; } .formbox .btn:hover { background-color: #fff; color: #111; } .lbl { display: block; padding-top: 4px; padding-bottom: 5px; } .Off { cursor: hand; } .On { cursor: hand; background-color: White } #navbar { font-family: arial; font-size: 13pt; color: gray; text-align: center; padding: 4px; margin: 4px 0; direction: ltr; line-height: 200%; } #navbar a:link { font-family: arial; font-size: 13pt; background-color: rgba(255,255,255,.15); margin-left: 3px; margin-right: 3px; color: #fff; text-decoration: none; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; border-radius:5px; } #navbar span { font-family: arial; font-size: 13pt; background-color:#fff; margin-left: 3px; margin-right: 3px; color: #111; text-decoration: none; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; border-radius:5px; } .sbox { text-align: left; top: 0px; left: 0px; position: absolute; display: none; width: 145px; height: 90px; background-color: #E8EBFD; filter: alpha(opacity=80); -moz-opacity: .80; opacity: .80; } form { padding: 0px; margin: 0px; } hr { border-top: 1px solid #C0C0C0; color: white; } .cmti { font-size: 7.5pt; text-align:center; } .remain { height: 25px; text-align: left; margin-bottom: -20px; } .remain span { color: gray; } .cmti span {color:#Fff!important} @media screen and (max-width: 350px) { .remain { height: 45px; } } #content div:first-of-type{margin-top:0!important}</style>';$(findHeadCss).append(cssStyle);var getHeightFrame = $(this).contents().find('body').height()+'px';$(this).css({'height':getHeightFrame});$(this).contents().find('a:contains("بستن پنجره")').html('<a href="javascript:location.replace(document.referrer)">برگشت به لیست نظرات</a>');$(this).contents().find('a:contains("بازگشت")').html('<a href="javascript:window.history.back();">برگشت به فرم ارسال نظر</a>');});});});}}}catch(e) {}__cmt_updated = true;} window.addEventListener?window.addEventListener("load",updatecomments):window.attachEvent&&window.attachEvent("onload",updatecomments);try{cmt_caption[0]="نظرات",cmt_caption[1]="نظر بدهید",cmt_caption[2]="یک نظر",cmt_caption[3]="نظر",cmt_blogid="<-BlogId->"}catch(e){}setTimeout((function(){0==__cmt_updated&&updatecomments()}),6e3),eout((function(){0==__cmt_updated&&updatecomments()}),6e3);</script><a style="overflow: hidden;position: relative;display: block;height:0;opacity:0;pointer-events:none;" href="https://blacktheme.ir/" target="_blank" title="قالب وبلاگ و کدوبلاگ">کد نظرات بلاگفا - بلک تم</a>

طرح‌های ارسال شده

فعلا طرحی ارسال نشده ، با  ویرایشگر نظرات بلاگفا - بلک تم  شما هم طراحی کنید 😎

آپدیت جدید

- حل مشکل جزئی در ایموجی‌ها ( کش اومدن )

کد وبلاگ

استایل نظرات بلاگفاتغییر کد نظرات بلاگفاتم نظرات بلاگفاعوض کردن نظرات بلاگفاکد نظر بلاگفانظرات بلاگفاویرایش نظرات بلاگفا

۴۷ دیدگاه

 • راستی من که گفتم میخوام ادمین شم اگه میشه یه نام کاربری و رمز بده فقط یکاری کن لینک هاست رو هم بده منظورم اینه که کجا وارد شم و امید وارم هاستت سی پنل باشه.

 • خیلی هم عالی
  این همون پیشنهاد من بود فک کنم شما هم محشششششر درش آوردید!
  فقط اون بخش ویرایشگر کد نظرات برا کسایی که حرفه ای نیستن خیلی سخته من آدرس دادم خیلیا نتونستن 🙁

  • لطف دارید
   بله بخش ویرایشگر رو برای دوستانی گذاشتم که با طراحی کم و بیش آشنا هستن
   حالا بعدا یک ویدیو آموزشی تو همون صفحه میذارم یکم از سختیش کم بشه

 • راستی
  یه خرده هم اون ایموجی کنار بخش نظر دادن کشیده شدن
  لطفا رسیدگی کنید به بیچاره ها😂
  و یه سوال دیگه چجور میشه توشون فونت رو عوض کرد یا حداقل فونت پیشفرض خود قالب رو گذاشت؟

  • من اصلا به اون ایموجی‌ها دقت نکرده بودم 😂
   – کدش درست شد

   راجب تغییر فونت ، بخاطر اینکه iframe هستش نمیشه فونت پیشفرض وبلاگتون رو اضافه کرد مگر اینکه بیایم یک تکه کد بسازیم و اون رو به head موجود در iframe انتقال بدیم بعدش در css کد تغییر فونت رو بنویسیم ، مثلا من از فونت آقای راستی کردار استفاده میکنم ، فونت تنها

   اول تکه کد زیر رو در کد وبلاگتون پیدا کنید
   var findHeadCss = $(this).contents().find('head');
   بعدش کد زیر رو دقیقا بعد این تکه کد قرار بدین بعد از ; باید باشه
   $(findHeadCss).prepend('<link type="text/css" rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/gh/rastikerdar/tanha-font@v0.10/dist/font-face.css">');
   بعدش css رو اینطوری عوض کنید
   * { font-family: "tanha",tahoma,arial; }

   موفق باشید.

  • بله باز بخاطر iframe هستش ، میشه کاری کرد که بخش اسکرولش فیکس بشه اما بخاطر بحث ریسپانسیو و واکنشگرا بودن و یسری مسائل دیگه این کار رو نکردم .. یکمی داستان داشت

 • سلام راهی هست که بدون کلیک رویک نظرات خودش باز بشه
  یعنی مثل همین سایت شما
  کاربر که پایین میاد نظرات رو هم مشاهده کنه
  آخه تو این لینک شما کاربر باید حتما روی نظرات کلیک کنه تا بخش نظرات براش بشه

  • سلام،بله اینکار هم میشه ، ولی دقت کنید اگر بخواید درهمه پست‌ها بخش نظرات بازبشه درصفحه اول کلی طول میکشه تا پیجتون لود بشه ، بهترین راه این هست در ادامه مطلب هر پست بخش نظرات به طور اتوماتیک باز بشه ، این هم کدنویسی مجدد نیاز داره .

 • سلام
  خخخخ من که مردم از خنده😂😂یکی میاد میگه اگه به sql اشنایی نداری بیام کمک، یکی دیگه میخواد ادمین شه، همه میخوان ادمین شن
  وفتی بنده خدا میگه ادمین نمیخوام خب لابد نمیخواد چه کاریه هی میگین ادمین بشم
  در کل خیلی کدت خوبه ولی خودم یکم باید ادیتش کنم تا با قالبم چفت شه😂😂
  و یک تشکر ویژه کنم بابت تمام زحماتت امیدوارم به حاهای بهترب برسی ارزوی موفقیت دارم فقط یکاری کن اون کامنتا رو پاک نکن چون بساط خندم خراب میشه😂😂شوخب میکنم
  خدانگهدارتون

  • سلام
   😂 واقعا برام عجیبه ، حالا ایمیل‌هایی که دریافت میکنم بسی جالب‌تر هستن ..
   کد رو سعی کردم طوری طراحی کنم به اکثرقالب‌ها بخوره ، دیگه جزئیاتش پای خودتون 🙂
   خواهش میکنم شما هم همینطور ، خدانگهدارتون سپاس بابت نظرتون .

 • آقا شما که این همه زحمت کشیدی لطفا اون مشکل قفل شدن اسکرول بار رو هم حل کن دیگه…
  اون فرمی که سفیده و لینک هاش قرمز می شن این مشکلو داره

 • حاجی من میخوام بخش نظرات وبلاگم مثل بخش نظرات سایت خودتون باشه که نیاز به باز کردن نداشته باشه

 • با سلام
  هیچ کدوم از این کد ها کار نمی کنند،بلاگفا کد های iframe رو بلاک کرده و در مرورگر کروم و فایرفاکس و اپرا خطای cant open this frame.blogfa.com is blocked by plesk antivirus.میده
  روش دیگه ای نیست؟

 • سلام.من یک بلوک فرم(ارسال بازخورد-ارتباط با من) در انتهای قالبم قرار دادم.می خواهم همینطور که شما یک قالب طراحی کردی که نظرات زیر پست نمایش میده میخام که پست اول نظراتش مختص به این فروم که ساختم باشه.یعنی وقتی ورودی ها را پر میکنم و دکمه ارسال میزنم یک نظر برای اولین پستم ثبت بشه حالا بصورت خصوصی باشه بهتره چون قرار نیست کاربران این ارسالی ها را ببینند.درضمن با کد display=none تگ ارسال نظر فقط پست اول مخفی میشه و بقیه پست ها به روال عادی زیر پست نمایش بده.ایا میشه این روش اجرایی کرد؟با جی کوئری و css3 ؟ اگر امکانش هست به من یا ایمیل دهید یا در تلگرام به ایدی من پیام دهید ممنون.شدیدا منتظر پیامتون هستم.
  ایدی تلگرام : iblgfa@

 • سلام
  دستتون درد نکنه
  یه سوال داشتم
  آیا امکانش هست برای قسمت رمز عبور پست های وبلاگ قالب طراحی کرد؟!

  • فکر نکنم چنین کاری بشه کرد چون به سورس کد های آن صفحه دسترسی نداریم اما میشه قبل وارد شدن به آن صفحه ارسال درخواست کرد که اگه رمز درست باشه مستقیم به پست موردنظر انتقال پیدا می کنید.

 • سلام من کد دومی از سمت راست بالا رو برداشتم و درست جایی که گفتید گذاشتمش مشکل اینجاست که وقتی میخوای نظر بدی صفحه خیلی کوچیکه کاری میشه براش کرد؟

  • سلام شاید قالب وبلاگتون طوری طراحی شده که برای بخش کامنت فضای کمی درنظر گرفته شده یا از flex استفاده شده میتونید اول یک بخش مجزا تعریف کنید سپس کد کامنت را در آن قرار دهید

پاسخ دادن به S.R لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *