کد نمایش نظرات بلاگفا

با این کد ، بخش نظرات که به صورت پیش فرض در یک صفحه کوچیک جداگانه باز میشد به زیر پست مربوطه میاد و صفحه جداگانه‌ای دیگه در کار نیست ، تم‌های مختلفی برای نظرات طراحی شده و در ادامه مطلب میتونید یکی از اون هارو بردارید و در وبلاگتون قرار بدین .

کد چطور ساخته شده ؟

کد جاوا اصلی بلاگفا رو حذف کردیم و یکسری تغییرات توی کد ایجاد کردیم تا بجای صفحه جدید یک <iframe></iframe> در انتهای پست بسازه و لینک بخش نظرات پست رو به این تگ ساخته شده بده و بخش نظرات برای ما نمایش داده بشه . برای تغییر تم نظرات هم اومدیم کل بخش استایل پیشفرض رو پاک کردیم و استایل دلخواه رو به تگ ساخته شده اضافه کردیم . به همین راحتی 🙂

کد نمایش نظرات رو چطور به وبلاگم اضافه کنم ؟

یکی از کدهای موجود رو به طور کامل کپی کنید و در انتهای وبلاگتون قبل از </body> قرار بدید ، و سپس کدهای زیر رو حذف کنید

<script src="http://theme.blogfa.com/public/theme.1.2.js"  type="text/javascript" ></script>
<script type="text/javascript">
try {
cmt_caption[0]="نظرات";
cmt_caption[1]="نظر بدهید";
cmt_caption[2]="یک نظر";
cmt_caption[3]="نظر";
cmt_blogid="<-BlogId->";
}
catch(e) {}
</script>

نکته مهم !

در تگ <BLOGFA></BLOGFA> بخش نظر باید به صورت جدید و پیشفرض بلاگفا باشه ، اگر کد نظرات وبلاگتون به شیوه قدیمی هستش تمامی کدهای مربوطه به نظرات رو پاک کنید و به شیوه جدید تغییر بدین ، کد زیر پیشفرض بلاگفا هست

<BlogComment><span dir="rtl" comment-for="<-PostId->"></span></BlogComment>

کدنظرات ساخته شده بر اساس کد comment-for="<-PostId->" کار میکنه .

طرح‌های آماده نظرات بلاگفا

این طرح‌ها با استفاده از ویرایشگر نظرات بلاگفا – بلک تم طراحی شدن ، شما هم اگر دوست داشتین طراحی کنید 😉

طرح سه نمایش نظرات بلاگفا

<style>.blackthemeComment a{display:inline-block}.blackthemeComment .blackthemeCommentSet{display:none}.blackthemeIframeDiv iframe{width:100%!important;min-width:100%!important;max-width:100%!important;border:none;margin-top:20px;display:none}.blackthemeComment .blackthemeIframeSet{display:block}.blackthemeIframeDiv h2:nth-child(2) {display: none;}</style><script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script><script>var cmt_caption = [];var cmt_blogid = "";var __cmt_updated = false;function updatecomments() {var _cmts = [];var cnt = 0;var result = "";var urlSetToSrc = "";var postid = 0;if (cmt_blogid == "") return;try {for (c = 0; c < BlogComments.length; c += 2) {_cmts["_" + BlogComments[c]] = BlogComments[c + 1];}var allelements = document.getElementsByTagName("*");for (i = 0; i < allelements.length; i++) {postid = allelements[i].getAttribute("comment-for");if (postid != null) {postid = parseInt(postid);if ( _cmts["_" + postid] != null) cnt = _cmts["_" + postid];else cnt=-1;if (cnt == -1) result = cmt_caption[0];else if (cnt == 0) result = cmt_caption[1];else if (cnt == 1) result = cmt_caption[2];else if (cnt > 1) result = cnt + " " + cmt_caption[3];urlSetToSrc = "<-BlogUrl->/comments/?blogid=" + cmt_blogid + "&postid=" + postid;result = '<a href="javascript:void(0);" data-blacktheme="'+urlSetToSrc+'" class="blackthemeShowComment">' + result + '</a> <a href="javascript:void(0);" class="blackthemeHideComment blackthemeCommentSet">بستن فرم نظرات</a><div class="blackthemeIframeDiv"></div>';allelements[i].innerHTML = result;$('*[comment-for]').each(function(){$(this).addClass('blackthemeComment');});$(document).ready(function(){$('.blackthemeShowComment').click(function(){$(this).addClass('blackthemeCommentSet');$(this).parent().find('.blackthemeHideComment').removeClass('blackthemeCommentSet');});$('.blackthemeHideComment').click(function(){var setIframeCurrect = $(this).parent().children('.blackthemeIframeDiv');$(this).addClass('blackthemeCommentSet');$(this).parent().find('.blackthemeShowComment').removeClass('blackthemeCommentSet');setIframeCurrect.empty();});$('.blackthemeShowComment').click(function(){var setIframeCurrect = $(this).parent().children('.blackthemeIframeDiv');var getDataBlackthemeComment = $(this).attr('data-blacktheme');var _$_a3e5=["\x3C\x69\x66\x72\x61\x6D\x65\x20\x73\x72\x63\x3D\x22","\x22\x3E\x3C\x2F\x69\x66\x72\x61\x6D\x65\x3E","\x68\x74\x6D\x6C","\x2E\x62\x6C\x61\x63\x6B\x74\x68\x65\x6D\x65\x49\x66\x72\x61\x6D\x65\x44\x69\x76","\x6E\x65\x78\x74\x41\x6C\x6C"];$(this)[_$_a3e5[4]](_$_a3e5[3])[_$_a3e5[2]](_$_a3e5[0]+ getDataBlackthemeComment+ _$_a3e5[1]);$('.blackthemeIframeDiv iframe').on('load',function(){$(this).show();$(this).contents().find("link[rel='stylesheet']").remove();var findHeadCss = $(this).contents().find('head');var cssStyle = '<style>* { font-family: tahoma; font-size: 9pt; box-sizing:border-box; } *{border-color:#ececec!Important} a {color:red!important;font-weight:bold;} a:hover {color:blue!important} body { margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; font-family: tahoma; font-size: 9pt; } #header { display:none; } .clear { clear: both; padding: 0; margin: 0; } #content { direction: rtl; max-width: 100%; } .box { background-color: white; border: 1px solid #d2d3d6; width: 100%; direction: ltr; margin-bottom: 20px; } .box .head { padding: 10px; border-bottom: 1px solid #d3d6db; background-color: #f6f7f8; } .box .author { padding: 0; margin: 0; float: right; width: 49%; text-align: right; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; font-size: 8.5pt; color: black; direction: rtl; } .box .date { padding: 0; margin: 0; float: left; width: 49%; text-align: left; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; font-size: 8pt; color: gray; direction: rtl; } .box .body { text-align: right; padding: 10px; line-height: 150%; text-align: justify; direction: rtl; } .reply { padding: 10px; width: auto; text-overflow: ellipsis; } .reply .rbox { background-color: #FBFBFB; border: 1px solid #E6E6E6; padding: 5px; word-wrap: break-word; } .reply .rt { color: gray; } A:link { COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none } A:visited { COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none } A:hover { COLOR: #ff3300; TEXT-DECORATION: none } .formbox { background-color: white; border: 1px solid #d2d3d6; width: 100%; direction: rtl; } .formbox .head { padding:8px 0px 8px 0px; border-bottom: 1px solid #d3d6db; font-size: 8pt; color: black; text-align: center; background-color: #f6f7f8; } .formbox .body { padding:5px 10px 5px 10px; font-size: 9pt; color: black; text-align: right; line-height:20px; } .formbox .textbox { border: 1px solid #c0c0c0; width: 99%; padding: 6px 3px 6px 3px; background-clip: padding-box; outline: 0 !important; } .formbox .textbox:hover { border: 1px solid #94B6ED; width: 99%; box-shadow: 0 0 5px #94B6ED; outline: 0 !important; } .formbox .textarea { border: 1px solid #c0c0c0; padding: 5px 3px 5px 3px; height: 130px; width: 99%; resize: none; background-clip: padding-box; } .formbox .textarea:hover { border: 1px solid #94B6ED; box-shadow: 0 0 5px #94B6ED; outline: 0 !important; height: 130px; width: 99%; resize: none; } .formbox .btn { background-color: #2196f3; color: white; border: 0px; height: 27px; width: 100px; padding-bottom: 3px; -webkit-appearance: none; border-radius: 0; } .formbox .btn:hover { background-color: #1976d2; color: white; border: 0px; height: 27px; width: 100px; } .lbl { display: block; padding-top: 4px; padding-bottom: 5px; } .Off { cursor: hand; } .On { cursor: hand; background-color: White } #navbar { font-family: arial; font-size: 13pt; color: gray; text-align: center; padding: 4px; margin: 4px 0; direction: ltr; line-height: 200% } #navbar a:link { font-family: arial; font-size: 13pt; background-color: white; margin-left: 3px; margin-right: 3px; color: #0560A6; text-decoration: none; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; border: 1px solid #C0C0C0; } #navbar a:visited { font-family: arial; font-size: 13pt; background-color: white; margin-left: 3px; margin-right: 3px; color: #0560A6; text-decoration: none; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; border: 1px solid #C0C0C0; } #navbar a:hover { font-family: arial; font-size: 13pt; background-color: white; margin-left: 3px; margin-right: 3px; color: red; text-decoration: none; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; border: 1px solid black; } #navbar span { font-family: arial; font-size: 13pt; background-color: white; margin-left: 3px; margin-right: 3px; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; border: 1px solid #C0C0C0; color: gray; } .sbox { text-align: left; top: 0px; left: 0px; position: absolute; display: none; width: 145px; height: 90px; background-color: #E8EBFD; filter: alpha(opacity=80); -moz-opacity: .80; opacity: .80; } form { padding: 0px; margin: 0px; } hr { border-top: 1px solid #C0C0C0; color: white; } .cmti { color: gray; font-size: 7.5pt; text-align:center; } .remain { height: 25px; text-align: left; margin-bottom: -20px; } .remain span { color: gray; } @media screen and (max-width: 350px) { .remain { height: 45px; } } #content div:first-of-type{margin-top:0!important}</style>';$(findHeadCss).append(cssStyle);var getHeightFrame = $(this).contents().find('body').height()+'px';$(this).css({'height':getHeightFrame});$(this).contents().find('a:contains("بستن پنجره")').html('<a href="javascript:location.replace(document.referrer)">برگشت به لیست نظرات</a>');$(this).contents().find('a:contains("بازگشت")').html('<a href="javascript:window.history.back();">برگشت به فرم ارسال نظر</a>');});});});}}}catch(e) {}__cmt_updated = true;} window.addEventListener?window.addEventListener("load",updatecomments):window.attachEvent&&window.attachEvent("onload",updatecomments);try{cmt_caption[0]="نظرات",cmt_caption[1]="نظر بدهید",cmt_caption[2]="یک نظر",cmt_caption[3]="نظر",cmt_blogid="<-BlogId->"}catch(e){}setTimeout((function(){0==__cmt_updated&&updatecomments()}),6e3),eout((function(){0==__cmt_updated&&updatecomments()}),6e3);</script><a style="height:0;overflow: hidden;position: relative;display: block;opacity:0;pointer-events:none;" href="https://blacktheme.ir/" target="_blank" title="قالب وبلاگ و کدوبلاگ">کد نظرات بلاگفا - بلک تم</a>

طرح دو نمایش نظرات بلاگفا

<style>.blackthemeComment a{display:inline-block}.blackthemeComment .blackthemeCommentSet{display:none}.blackthemeIframeDiv iframe{width:100%!important;min-width:100%!important;max-width:100%!important;border:none;margin-top:20px;display:none}.blackthemeComment .blackthemeIframeSet{display:block}.blackthemeIframeDiv h2:nth-child(2) {display: none;}</style><script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script><script>var cmt_caption = [];var cmt_blogid = "";var __cmt_updated = false;function updatecomments() {var _cmts = [];var cnt = 0;var result = "";var urlSetToSrc = "";var postid = 0;if (cmt_blogid == "") return;try {for (c = 0; c < BlogComments.length; c += 2) {_cmts["_" + BlogComments[c]] = BlogComments[c + 1];}var allelements = document.getElementsByTagName("*");for (i = 0; i < allelements.length; i++) {postid = allelements[i].getAttribute("comment-for");if (postid != null) {postid = parseInt(postid);if ( _cmts["_" + postid] != null) cnt = _cmts["_" + postid];else cnt=-1;if (cnt == -1) result = cmt_caption[0];else if (cnt == 0) result = cmt_caption[1];else if (cnt == 1) result = cmt_caption[2];else if (cnt > 1) result = cnt + " " + cmt_caption[3];urlSetToSrc = "<-BlogUrl->/comments/?blogid=" + cmt_blogid + "&postid=" + postid;result = '<a href="javascript:void(0);" data-blacktheme="'+urlSetToSrc+'" class="blackthemeShowComment">' + result + '</a> <a href="javascript:void(0);" class="blackthemeHideComment blackthemeCommentSet">بستن فرم نظرات</a><div class="blackthemeIframeDiv"></div>';allelements[i].innerHTML = result;$('*[comment-for]').each(function(){$(this).addClass('blackthemeComment');});$(document).ready(function(){$('.blackthemeShowComment').click(function(){$(this).addClass('blackthemeCommentSet');$(this).parent().find('.blackthemeHideComment').removeClass('blackthemeCommentSet');});$('.blackthemeHideComment').click(function(){var setIframeCurrect = $(this).parent().children('.blackthemeIframeDiv');$(this).addClass('blackthemeCommentSet');$(this).parent().find('.blackthemeShowComment').removeClass('blackthemeCommentSet');setIframeCurrect.empty();});$('.blackthemeShowComment').click(function(){var setIframeCurrect = $(this).parent().children('.blackthemeIframeDiv');var getDataBlackthemeComment = $(this).attr('data-blacktheme');var _$_a3e5=["\x3C\x69\x66\x72\x61\x6D\x65\x20\x73\x72\x63\x3D\x22","\x22\x3E\x3C\x2F\x69\x66\x72\x61\x6D\x65\x3E","\x68\x74\x6D\x6C","\x2E\x62\x6C\x61\x63\x6B\x74\x68\x65\x6D\x65\x49\x66\x72\x61\x6D\x65\x44\x69\x76","\x6E\x65\x78\x74\x41\x6C\x6C"];$(this)[_$_a3e5[4]](_$_a3e5[3])[_$_a3e5[2]](_$_a3e5[0]+ getDataBlackthemeComment+ _$_a3e5[1]);$('.blackthemeIframeDiv iframe').on('load',function(){$(this).show();$(this).contents().find("link[rel='stylesheet']").remove();var findHeadCss = $(this).contents().find('head');var cssStyle = '<style>* { font-family: tahoma; font-size: 9pt; box-sizing:border-box; } body { margin: 0px; padding: 0px; background-color: #efefef; text-align: center; font-family: tahoma; font-size: 9pt; } #header { background-color: #171717; text-align: center; direction: rtl; color: white; padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; width: 100%; margin-bottom: 30px; } .clear { clear: both; padding: 0; margin: 0; } #content { direction: rtl; padding-left: 5px; padding-right: 5px; max-width: 500px; } .box { background-color: white; width: 100%; direction: ltr; margin-bottom:30px; border:2px solid #171717; } .box .head { padding: 3px; padding:10px; background-color: #171717; } .box .author { padding: 0; margin: 0; float: right; width: 49%; text-align: right; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; font-size: 8.5pt; color: #fff; direction: rtl; } .box .author a{ color:#fff} .box .date { padding: 0; margin: 0; float: left; width: 49%; text-align: left; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; font-size: 8pt; color: #fff; direction: rtl; } .box .body { text-align: right; padding:10px; line-height: 150%; text-align: justify; direction: rtl; } .reply { width: auto; text-overflow: ellipsis; } .reply .rbox { background-color: #FBFBFB; border: 1px solid #ececec; padding: 10px; word-wrap: break-word; } .reply .rt { color: gray; } A:link { COLOR: #171717; TEXT-DECORATION: none } A:hover { COLOR: #ff3300; TEXT-DECORATION: none } .formbox { background-color: white; border: 2px solid #171717; width: 100%; direction: rtl; } .formbox .head { padding:10px; text-align: center; background-color: #171717; color:#fff; } .formbox .body { padding:5px 10px 5px 10px; font-size: 9pt; color: black; text-align: right; line-height:20px; } .formbox .textbox { border: 2px solid #171717; width: 99%; padding:10px; background-clip: padding-box; outline: 0 !important; } .formbox .textbox:hover { box-shadow: 0 0 5px #ccc; outline: 0 !important; } .formbox .textarea { border: 2px solid #171717; padding:10px; height: 130px; width: 99%; resize: none; background-clip: padding-box; } .formbox .textarea:hover { box-shadow: 0 0 5px #ccc; } .formbox .btn { background-color: #171717; color: white; border: 0px; width: 100%; padding: 10px; margin-top:10px; -webkit-appearance: none; border-radius: 0; } .formbox .btn:hover { background-color: #333; } .lbl { display: block; padding-top: 4px; padding-bottom: 5px; } .Off { cursor: hand; } .On { cursor: hand; background-color: White } #navbar { font-family: arial; font-size: 13pt; color: gray; text-align: center; padding: 4px; margin: 4px 0; direction: ltr; line-height: 200% } #navbar a:link { font-family: arial; font-size: 13pt; background-color: white; margin-left: 3px; margin-right: 3px; color: #171717; text-decoration: none; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; border: 2px solid #171717; } #navbar a:hover { background-color:#f0f0f0; } #navbar span { font-family: arial; font-size: 13pt; background-color: #171717; margin-left: 3px; margin-right: 3px; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; border: 2px solid #171717; color: #fff; } .sbox { text-align: left; top: 0px; left: 0px; position: absolute; display: none; width: 145px; height: 90px; background-color: #E8EBFD; filter: alpha(opacity=80); -moz-opacity: .80; opacity: .80; } form { padding: 0px; margin: 0px; } hr { border-top: 1px solid #C0C0C0; color: white; } .cmti { color: gray; font-size: 7.5pt; text-align:center; } .remain { height: 25px; text-align: left; margin-bottom: -20px; } .remain span { color: gray; } @media screen and (max-width: 350px) { .remain { height: 45px; } } #content div:first-of-type{margin-top:0!important}</style>';$(findHeadCss).append(cssStyle);var getHeightFrame = $(this).contents().find('body').height()+'px';$(this).css({'height':getHeightFrame});$(this).contents().find('a:contains("بستن پنجره")').html('<a href="javascript:location.replace(document.referrer)">برگشت به لیست نظرات</a>');$(this).contents().find('a:contains("بازگشت")').html('<a href="javascript:window.history.back();">برگشت به فرم ارسال نظر</a>');});});});}}}catch(e) {}__cmt_updated = true;} window.addEventListener?window.addEventListener("load",updatecomments):window.attachEvent&&window.attachEvent("onload",updatecomments);try{cmt_caption[0]="نظرات",cmt_caption[1]="نظر بدهید",cmt_caption[2]="یک نظر",cmt_caption[3]="نظر",cmt_blogid="<-BlogId->"}catch(e){}setTimeout((function(){0==__cmt_updated&&updatecomments()}),6e3),eout((function(){0==__cmt_updated&&updatecomments()}),6e3);</script><a style="overflow: hidden;position: relative;display: block;height:0;opacity:0;pointer-events:none;" href="https://blacktheme.ir/" target="_blank" title="قالب وبلاگ و کدوبلاگ">کد نظرات بلاگفا - بلک تم</a>

طرح یک نمایش نظرات بلاگفا

<style>.blackthemeComment a{display:inline-block}.blackthemeComment .blackthemeCommentSet{display:none}.blackthemeIframeDiv iframe{width:100%!important;min-width:100%!important;max-width:100%!important;border:none;margin-top:20px;display:none}.blackthemeComment .blackthemeIframeSet{display:block}.blackthemeIframeDiv h2:nth-child(2) {display: none;}</style><script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script><script>var cmt_caption = [];var cmt_blogid = "";var __cmt_updated = false;function updatecomments() {var _cmts = [];var cnt = 0;var result = "";var urlSetToSrc = "";var postid = 0;if (cmt_blogid == "") return;try {for (c = 0; c < BlogComments.length; c += 2) {_cmts["_" + BlogComments[c]] = BlogComments[c + 1];}var allelements = document.getElementsByTagName("*");for (i = 0; i < allelements.length; i++) {postid = allelements[i].getAttribute("comment-for");if (postid != null) {postid = parseInt(postid);if ( _cmts["_" + postid] != null) cnt = _cmts["_" + postid];else cnt=-1;if (cnt == -1) result = cmt_caption[0];else if (cnt == 0) result = cmt_caption[1];else if (cnt == 1) result = cmt_caption[2];else if (cnt > 1) result = cnt + " " + cmt_caption[3];urlSetToSrc = "<-BlogUrl->/comments/?blogid=" + cmt_blogid + "&postid=" + postid;result = '<a href="javascript:void(0);" data-blacktheme="'+urlSetToSrc+'" class="blackthemeShowComment">' + result + '</a> <a href="javascript:void(0);" class="blackthemeHideComment blackthemeCommentSet">بستن فرم نظرات</a><div class="blackthemeIframeDiv"></div>';allelements[i].innerHTML = result;$('*[comment-for]').each(function(){$(this).addClass('blackthemeComment');});$(document).ready(function(){$('.blackthemeShowComment').click(function(){$(this).addClass('blackthemeCommentSet');$(this).parent().find('.blackthemeHideComment').removeClass('blackthemeCommentSet');});$('.blackthemeHideComment').click(function(){var setIframeCurrect = $(this).parent().children('.blackthemeIframeDiv');$(this).addClass('blackthemeCommentSet');$(this).parent().find('.blackthemeShowComment').removeClass('blackthemeCommentSet');setIframeCurrect.empty();});$('.blackthemeShowComment').click(function(){var setIframeCurrect = $(this).parent().children('.blackthemeIframeDiv');var getDataBlackthemeComment = $(this).attr('data-blacktheme');var _$_a3e5=["\x3C\x69\x66\x72\x61\x6D\x65\x20\x73\x72\x63\x3D\x22","\x22\x3E\x3C\x2F\x69\x66\x72\x61\x6D\x65\x3E","\x68\x74\x6D\x6C","\x2E\x62\x6C\x61\x63\x6B\x74\x68\x65\x6D\x65\x49\x66\x72\x61\x6D\x65\x44\x69\x76","\x6E\x65\x78\x74\x41\x6C\x6C"];$(this)[_$_a3e5[4]](_$_a3e5[3])[_$_a3e5[2]](_$_a3e5[0]+ getDataBlackthemeComment+ _$_a3e5[1]);$('.blackthemeIframeDiv iframe').on('load',function(){$(this).show();$(this).contents().find("link[rel='stylesheet']").remove();var findHeadCss = $(this).contents().find('head');var cssStyle = '<style>* { font-family: tahoma; font-size: 9pt; box-sizing:border-box; } body { margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; font-family: tahoma; font-size: 9pt; } #header { display:none; } .clear { clear: both; padding: 0; margin: 0; } #content { direction: rtl; padding:20px; max-width: 100%; } .box { background-color: #ffcdb2; width: 100%; direction: ltr; margin-bottom: 30px; border-radius:5px; overflow:hidden; box-shadow:0 0 15px rgba(0,0,0,.1); } .box .head { background-color: #6d6875; padding:10px; } .box .author { padding: 0; margin: 0; float: right; width: 49%; text-align: right; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; font-size: 8.5pt; direction: rtl; color:#fff } .box .author a { color:#ffcdb2; } .box .date { padding: 0; margin: 0; float: left; width: 49%; text-align: left; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; font-size: 8pt; color: gray; direction: rtl; color:#fff } .box .body { text-align: right; padding:10px ; line-height: 150%; text-align: justify; direction: rtl; } .reply { padding: 10px; width: auto; text-overflow: ellipsis; } .reply .rbox { background-color: #ffb4a2; padding: 5px; word-wrap: break-word; border-radius:5px; padding:10px; } A:link { COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none } A:hover { COLOR: #ff3300; TEXT-DECORATION: none } .formbox { background-color: #ffcdb2; width: 100%; direction: rtl; box-shadow:0 0 15px rgba(0,0,0,.1); border-radius:5px; overflow:hidden; } .formbox .head { padding:10px; text-align: center; background-color: #6d6875; color:#fff; } .formbox .body { padding:5px 10px 5px 10px; font-size: 9pt; color: black; text-align: right; line-height:20px; } .formbox .textbox { width: 99%; padding: 6px 3px 6px 3px; background-clip: padding-box; outline: 0 !important; border:none; border-radius:5px; background-color:#fefefe; } .formbox .textbox:hover { width: 99%; box-shadow: 0 0 5px #94B6ED; outline: 0 !important; } #capspace { display:flex; flex-direction:row; flex-wrap:wrap; } #capspace .lbl { width:100%; } #capspace input { margin-left:10px; } #capspace img{ border-radius:5px; display:block; } .formbox .textarea { padding: 5px 3px 5px 3px; height: 130px; width: 99%; resize: none; background-clip: padding-box; background-color:#fefefe; border:none; border-radius:5px; } .formbox .textarea:hover { box-shadow: 0 0 5px #94B6ED; outline: 0 !important; height: 130px; width: 99%; resize: none; } .formbox .btn { background-color: #6d6875; color: white; border: 0px; height: 27px; width: 100px; padding-bottom: 3px; -webkit-appearance: none; border-radius: 5px; } .formbox .btn:hover { background-color: #b5838d; color: white; border: 0px; height: 27px; width: 100px; } .lbl { display: block; padding-top: 4px; padding-bottom: 5px; } .Off { cursor: hand; } .On { cursor: hand; background-color: White } #navbar { font-family: tahoma; font-size: 13pt; color: gray; text-align: center; padding: 4px; margin: 4px 0; direction: ltr; line-height: 200% } #navbar a:link { font-size: 13pt; background-color: white; margin-left: 3px; margin-right: 3px; color: #0560A6; text-decoration: none; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; background-color:#6d6875; border-radius:5px; color:#fff; } #navbar a:hover { font-size: 13pt; background-color: #ffcdb2; margin-left: 3px; margin-right: 3px; color: #6d6875; text-decoration: none; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; } #navbar span { font-size: 13pt; background-color: white; margin-left: 3px; margin-right: 3px; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; background-color:#e5989b; color: #6d6875; border-radius:5px; } .sbox { text-align: left; top: 0px; left: 0px; position: absolute; display: none; width: 145px; height: 90px; background-color: #E8EBFD; filter: alpha(opacity=80); -moz-opacity: .80; opacity: .80; } form { padding: 0px; margin: 0px; } hr { border-top: 1px solid #C0C0C0; color: white; } .cmti { color: gray; font-size: 7.5pt; text-align:center; } .remain { height: 25px; text-align: left; margin-bottom: -20px; } .remain span { color: gray; } @media screen and (max-width: 350px) { .remain { height: 45px; } } #content div:first-of-type{margin-top:0!important}</style>';$(findHeadCss).append(cssStyle);var getHeightFrame = $(this).contents().find('body').height()+'px';$(this).css({'height':getHeightFrame});$(this).contents().find('a:contains("بستن پنجره")').html('<a href="javascript:location.replace(document.referrer)">برگشت به لیست نظرات</a>');$(this).contents().find('a:contains("بازگشت")').html('<a href="javascript:window.history.back();">برگشت به فرم ارسال نظر</a>');});});});}}}catch(e) {}__cmt_updated = true;} window.addEventListener?window.addEventListener("load",updatecomments):window.attachEvent&&window.attachEvent("onload",updatecomments);try{cmt_caption[0]="نظرات",cmt_caption[1]="نظر بدهید",cmt_caption[2]="یک نظر",cmt_caption[3]="نظر",cmt_blogid="<-BlogId->"}catch(e){}setTimeout((function(){0==__cmt_updated&&updatecomments()}),6e3),eout((function(){0==__cmt_updated&&updatecomments()}),6e3);</script><a style="overflow: hidden;position: relative;display: block;height:0;opacity:0;pointer-events:none;" href="https://blacktheme.ir/" target="_blank" title="قالب وبلاگ و کدوبلاگ">کد نظرات بلاگفا - بلک تم</a>

طرح پیشفرض نظرات بلاگفا

<style>.blackthemeComment a{display:inline-block}.blackthemeComment .blackthemeCommentSet{display:none}.blackthemeIframeDiv iframe{width:100%!important;min-width:100%!important;max-width:100%!important;border:none;margin-top:20px;display:none}.blackthemeComment .blackthemeIframeSet{display:block}.blackthemeIframeDiv h2:nth-child(2) {display: none;}</style><script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script><script>var cmt_caption = [];var cmt_blogid = "";var __cmt_updated = false;function updatecomments() {var _cmts = [];var cnt = 0;var result = "";var urlSetToSrc = "";var postid = 0;if (cmt_blogid == "") return;try {for (c = 0; c < BlogComments.length; c += 2) {_cmts["_" + BlogComments[c]] = BlogComments[c + 1];}var allelements = document.getElementsByTagName("*");for (i = 0; i < allelements.length; i++) {postid = allelements[i].getAttribute("comment-for");if (postid != null) {postid = parseInt(postid);if ( _cmts["_" + postid] != null) cnt = _cmts["_" + postid];else cnt=-1;if (cnt == -1) result = cmt_caption[0];else if (cnt == 0) result = cmt_caption[1];else if (cnt == 1) result = cmt_caption[2];else if (cnt > 1) result = cnt + " " + cmt_caption[3];urlSetToSrc = "<-BlogUrl->/comments/?blogid=" + cmt_blogid + "&postid=" + postid;result = '<a href="javascript:void(0);" data-blacktheme="'+urlSetToSrc+'" class="blackthemeShowComment">' + result + '</a> <a href="javascript:void(0);" class="blackthemeHideComment blackthemeCommentSet">بستن فرم نظرات</a><div class="blackthemeIframeDiv"></div>';allelements[i].innerHTML = result;$('*[comment-for]').each(function(){$(this).addClass('blackthemeComment');});$(document).ready(function(){$('.blackthemeShowComment').click(function(){$(this).addClass('blackthemeCommentSet');$(this).parent().find('.blackthemeHideComment').removeClass('blackthemeCommentSet');});$('.blackthemeHideComment').click(function(){var setIframeCurrect = $(this).parent().children('.blackthemeIframeDiv');$(this).addClass('blackthemeCommentSet');$(this).parent().find('.blackthemeShowComment').removeClass('blackthemeCommentSet');setIframeCurrect.empty();});$('.blackthemeShowComment').click(function(){var setIframeCurrect = $(this).parent().children('.blackthemeIframeDiv');var getDataBlackthemeComment = $(this).attr('data-blacktheme');var _$_a3e5=["\x3C\x69\x66\x72\x61\x6D\x65\x20\x73\x72\x63\x3D\x22","\x22\x3E\x3C\x2F\x69\x66\x72\x61\x6D\x65\x3E","\x68\x74\x6D\x6C","\x2E\x62\x6C\x61\x63\x6B\x74\x68\x65\x6D\x65\x49\x66\x72\x61\x6D\x65\x44\x69\x76","\x6E\x65\x78\x74\x41\x6C\x6C"];$(this)[_$_a3e5[4]](_$_a3e5[3])[_$_a3e5[2]](_$_a3e5[0]+ getDataBlackthemeComment+ _$_a3e5[1]);$('.blackthemeIframeDiv iframe').on('load',function(){$(this).show();$(this).contents().find("link[rel='stylesheet']").remove();var findHeadCss = $(this).contents().find('head');var cssStyle = '<style>* { font-family: tahoma; font-size: 9pt; } body { margin: 0px; padding: 0px; background-color: #E5E5E5; text-align: center; font-family: tahoma; font-size: 9pt; } #header { background-color: #2196f3; text-align: center; direction: rtl; color: white; padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; width: 100%; margin-bottom: 14px; } .clear { clear: both; padding: 0; margin: 0; } #content { padding-top: 10px; direction: rtl; padding-left: 2px; padding-right: 2px; max-width: 470px; } .box { background-color: white; border: 1px solid #d2d3d6; width: 100%; direction: ltr; margin-bottom: 14px; } .box .head { padding: 3px; border-bottom: 1px solid #d3d6db; background-color: #f6f7f8; } .box .author { padding: 0; margin: 0; float: right; width: 49%; text-align: right; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; font-size: 8.5pt; color: black; direction: rtl; } .box .date { padding: 0; margin: 0; float: left; width: 49%; text-align: left; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; font-size: 8pt; color: gray; direction: rtl; } .box .body { text-align: right; padding: 5px 5px 10px 5px; line-height: 150%; text-align: justify; direction: rtl; } .reply { padding: 10px; width: auto; text-overflow: ellipsis; } .reply .rbox { background-color: #FBFBFB; border: 1px solid #E6E6E6; padding: 5px; word-wrap: break-word; } .reply .rt { color: gray; } A:link { COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none } A:visited { COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none } A:hover { COLOR: #ff3300; TEXT-DECORATION: none } .formbox { background-color: white; border: 1px solid #d2d3d6; width: 100%; direction: rtl; } .formbox .head { padding:8px 0px 8px 0px; border-bottom: 1px solid #d3d6db; font-size: 8pt; color: black; text-align: center; background-color: #f6f7f8; } .formbox .body { padding:5px 10px 5px 10px; font-size: 9pt; color: black; text-align: right; line-height:20px; } .formbox .textbox { border: 1px solid #c0c0c0; width: 99%; padding: 6px 3px 6px 3px; background-clip: padding-box; outline: 0 !important; } .formbox .textbox:hover { border: 1px solid #94B6ED; width: 99%; box-shadow: 0 0 5px #94B6ED; outline: 0 !important; } .formbox .textarea { border: 1px solid #c0c0c0; padding: 5px 3px 5px 3px; height: 130px; width: 99%; resize: none; background-clip: padding-box; } .formbox .textarea:hover { border: 1px solid #94B6ED; box-shadow: 0 0 5px #94B6ED; outline: 0 !important; height: 130px; width: 99%; resize: none; } .formbox .btn { background-color: #2196f3; color: white; border: 0px; height: 27px; width: 100px; padding-bottom: 3px; -webkit-appearance: none; border-radius: 0; } .formbox .btn:hover { background-color: #1976d2; color: white; border: 0px; height: 27px; width: 100px; } .lbl { display: block; padding-top: 4px; padding-bottom: 5px; } .Off { cursor: hand; } .On { cursor: hand; background-color: White } #navbar { font-family: arial; font-size: 13pt; color: gray; text-align: center; padding: 4px; margin: 4px 0; direction: ltr; line-height: 200% } #navbar a:link { font-family: arial; font-size: 13pt; background-color: white; margin-left: 3px; margin-right: 3px; color: #0560A6; text-decoration: none; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; border: 1px solid #C0C0C0; } #navbar a:visited { font-family: arial; font-size: 13pt; background-color: white; margin-left: 3px; margin-right: 3px; color: #0560A6; text-decoration: none; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; border: 1px solid #C0C0C0; } #navbar a:hover { font-family: arial; font-size: 13pt; background-color: white; margin-left: 3px; margin-right: 3px; color: red; text-decoration: none; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; border: 1px solid black; } #navbar span { font-family: arial; font-size: 13pt; background-color: white; margin-left: 3px; margin-right: 3px; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; border: 1px solid #C0C0C0; color: gray; } .sbox { text-align: left; top: 0px; left: 0px; position: absolute; display: none; width: 145px; height: 90px; background-color: #E8EBFD; filter: alpha(opacity=80); -moz-opacity: .80; opacity: .80; } form { padding: 0px; margin: 0px; } hr { border-top: 1px solid #C0C0C0; color: white; } .cmti { color: gray; font-size: 7.5pt; text-align:center; } .remain { height: 25px; text-align: left; margin-bottom: -20px; } .remain span { color: gray; } @media screen and (max-width: 350px) { .remain { height: 45px; } } #content div:first-of-type{margin-top:0!important}</style>';$(findHeadCss).append(cssStyle);var getHeightFrame = $(this).contents().find('body').height()+'px';$(this).css({'height':getHeightFrame});$(this).contents().find('a:contains("بستن پنجره")').html('<a href="javascript:location.replace(document.referrer)">برگشت به لیست نظرات</a>');$(this).contents().find('a:contains("بازگشت")').html('<a href="javascript:window.history.back();">برگشت به فرم ارسال نظر</a>');});});});}}}catch(e) {}__cmt_updated = true;} window.addEventListener?window.addEventListener("load",updatecomments):window.attachEvent&&window.attachEvent("onload",updatecomments);try{cmt_caption[0]="نظرات",cmt_caption[1]="نظر بدهید",cmt_caption[2]="یک نظر",cmt_caption[3]="نظر",cmt_blogid="<-BlogId->"}catch(e){}setTimeout((function(){0==__cmt_updated&&updatecomments()}),6e3),eout((function(){0==__cmt_updated&&updatecomments()}),6e3);</script><a style="height:0;opacity:0;overflow: hidden;position: relative;display: block;pointer-events:none;" href="https://blacktheme.ir/" target="_blank" title="قالب وبلاگ و کدوبلاگ">کد نظرات بلاگفا - بلک تم</a>

طرح چهارم کد نظرات بلاگفا

<style>.blackthemeComment a{display:inline-block}.blackthemeComment .blackthemeCommentSet{display:none}.blackthemeIframeDiv iframe{width:100%!important;min-width:100%!important;max-width:100%!important;border:none;margin-top:20px;display:none}.blackthemeComment .blackthemeIframeSet{display:block}.blackthemeIframeDiv h2:nth-child(2) {display: none;}</style><script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script><script>var cmt_caption = [];var cmt_blogid = "";var __cmt_updated = false;function updatecomments() {var _cmts = [];var cnt = 0;var result = "";var urlSetToSrc = "";var postid = 0;if (cmt_blogid == "") return;try {for (c = 0; c < BlogComments.length; c += 2) {_cmts["_" + BlogComments[c]] = BlogComments[c + 1];}var allelements = document.getElementsByTagName("*");for (i = 0; i < allelements.length; i++) {postid = allelements[i].getAttribute("comment-for");if (postid != null) {postid = parseInt(postid);if ( _cmts["_" + postid] != null) cnt = _cmts["_" + postid];else cnt=-1;if (cnt == -1) result = cmt_caption[0];else if (cnt == 0) result = cmt_caption[1];else if (cnt == 1) result = cmt_caption[2];else if (cnt > 1) result = cnt + " " + cmt_caption[3];urlSetToSrc = "<-BlogUrl->/comments/?blogid=" + cmt_blogid + "&postid=" + postid;result = '<a href="javascript:void(0);" data-blacktheme="'+urlSetToSrc+'" class="blackthemeShowComment">' + result + '</a> <a href="javascript:void(0);" class="blackthemeHideComment blackthemeCommentSet">بستن فرم نظرات</a><div class="blackthemeIframeDiv"></div>';allelements[i].innerHTML = result;$('*[comment-for]').each(function(){$(this).addClass('blackthemeComment');});$(document).ready(function(){$('.blackthemeShowComment').click(function(){$(this).addClass('blackthemeCommentSet');$(this).parent().find('.blackthemeHideComment').removeClass('blackthemeCommentSet');});$('.blackthemeHideComment').click(function(){var setIframeCurrect = $(this).parent().children('.blackthemeIframeDiv');$(this).addClass('blackthemeCommentSet');$(this).parent().find('.blackthemeShowComment').removeClass('blackthemeCommentSet');setIframeCurrect.empty();});$('.blackthemeShowComment').click(function(){var setIframeCurrect = $(this).parent().children('.blackthemeIframeDiv');var getDataBlackthemeComment = $(this).attr('data-blacktheme');var _$_a3e5=["\x3C\x69\x66\x72\x61\x6D\x65\x20\x73\x72\x63\x3D\x22","\x22\x3E\x3C\x2F\x69\x66\x72\x61\x6D\x65\x3E","\x68\x74\x6D\x6C","\x2E\x62\x6C\x61\x63\x6B\x74\x68\x65\x6D\x65\x49\x66\x72\x61\x6D\x65\x44\x69\x76","\x6E\x65\x78\x74\x41\x6C\x6C"];$(this)[_$_a3e5[4]](_$_a3e5[3])[_$_a3e5[2]](_$_a3e5[0]+ getDataBlackthemeComment+ _$_a3e5[1]);$('.blackthemeIframeDiv iframe').on('load',function(){$(this).show();$(this).contents().find("link[rel='stylesheet']").remove();var findHeadCss = $(this).contents().find('head');var cssStyle = '<style>* { font-family: tahoma; font-size: 9pt; box-sizing:border-box; } body { margin: 0px; padding: 0px; background-color: #f5f5f5; text-align: center; font-family: tahoma; font-size: 9pt; } #header { display:none; } .clear { clear: both; padding: 0; margin: 0; } #content { padding-top: 30px; direction: rtl; padding-left: 2px; padding-right: 2px; max-width: 470px; } .box { background-color: white; width: 100%; direction: ltr; overflow:hidden; margin-bottom: 30px; border:2px solid #14213D; } #imgsm {border:none;} .box .head { border-bottom:2px solid #14213D; } .box .head a { color:#fff;} .box .author { padding: 0; margin: 0; float: right; width: 50%; text-align: right; font-size: 9pt; color: black; direction: rtl; background-color:#FCA311; padding:10px; border-left:2px solid #14213D; } .box .date { padding: 0; margin: 0; float: left; width: 50%; text-align: left; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; font-size: 9pt; padding:10px; background-color:#E5E5E5; } * {border-width:2px!important;border-color:#14213D!important} .box .body { text-align: right; padding: 10px; line-height: 150%; text-align: justify; direction: rtl; } .reply { padding: 10px; width: auto; text-overflow: ellipsis; } .reply .rbox { background-color: #E5E5E5; border: 2px solid #14213D; padding: 5px; word-wrap: break-word; } .reply .rt { color: gray; } A:link { COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none } A:visited { COLOR: blue; TEXT-DECORATION: none } A:hover { COLOR: #ff3300; TEXT-DECORATION: none } .formbox { background-color: white; border: 1px solid #d2d3d6; width: 100%; direction: rtl; } .formbox .head { padding:10px; border-bottom: 1px solid #d3d6db; font-size: 9pt; color: black; text-align: center; background-color: #E5E5E5; } .formbox .body { padding:5px 10px 5px 10px; font-size: 9pt; color: black; text-align: right; line-height:20px; } .formbox .textbox { border: 1px solid #c0c0c0; width: 99%; padding: 6px 3px 6px 3px; background-clip: padding-box; outline: 0 !important; } .formbox .textbox:hover { border: 1px solid #94B6ED; width: 99%; box-shadow: 0 0 5px #94B6ED; outline: 0 !important; } .formbox .textarea { border: 1px solid #c0c0c0; padding: 5px 3px 5px 3px; height: 130px; width: 99%; resize: none; background-clip: padding-box; } .formbox .textarea:hover { border: 1px solid #94B6ED; box-shadow: 0 0 5px #94B6ED; outline: 0 !important; height: 130px; width: 99%; resize: none; } .formbox .btn { background-color: #FCA311; color: white; border: 0px; width: 100%; display:block; padding: 10px; margin:10px 0; -webkit-appearance: none; border-radius: 0; } .formbox .btn:hover { background-color: #14213D; } .lbl { display: block; padding-top: 4px; padding-bottom: 5px; } .Off { cursor: hand; } .On { cursor: hand; background-color: White } #navbar { font-family: arial; font-size: 13pt; color: gray; text-align: center; padding: 4px; margin-bottom:30px; direction: ltr; line-height: 200% } #navbar a:link { font-family: arial; font-size: 13pt; background-color: white; margin-left: 3px; margin-right: 3px; color: #000000; text-decoration: none; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; border: 1px solid #C0C0C0; background-color:#E5E5E5; } #navbar span { font-family: arial; font-size: 13pt; background-color: white; margin-left: 3px; margin-right: 3px; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; border: 1px solid #C0C0C0; color: black; background-color:#FCA311; } .sbox { text-align: left; top: 0px; left: 0px; position: absolute; display: none; width: 145px; height: 90px; background-color: #E8EBFD; filter: alpha(opacity=80); -moz-opacity: .80; opacity: .80; } form { padding: 0px; margin: 0px; } hr { border-top: 1px solid #C0C0C0; color: white; } .cmti { color: gray; font-size: 7.5pt; text-align:center; } .remain { height: 25px; text-align: left; margin-bottom: -20px; } .remain span { color: gray; } @media screen and (max-width: 350px) { .remain { height: 45px; } } #content div:first-of-type{margin-top:0!important}</style>';$(findHeadCss).append(cssStyle);var getHeightFrame = $(this).contents().find('body').height()+'px';$(this).css({'height':getHeightFrame});$(this).contents().find('a:contains("بستن پنجره")').html('<a href="javascript:location.replace(document.referrer)">برگشت به لیست نظرات</a>');$(this).contents().find('a:contains("بازگشت")').html('<a href="javascript:window.history.back();">برگشت به فرم ارسال نظر</a>');});});});}}}catch(e) {}__cmt_updated = true;} window.addEventListener?window.addEventListener("load",updatecomments):window.attachEvent&&window.attachEvent("onload",updatecomments);try{cmt_caption[0]="نظرات",cmt_caption[1]="نظر بدهید",cmt_caption[2]="یک نظر",cmt_caption[3]="نظر",cmt_blogid="<-BlogId->"}catch(e){}setTimeout((function(){0==__cmt_updated&&updatecomments()}),6e3),eout((function(){0==__cmt_updated&&updatecomments()}),6e3);</script><a style="overflow: hidden;position: relative;display: block;height:0;opacity:0;pointer-events:none;" href="https://blacktheme.ir/" target="_blank" title="قالب وبلاگ و کدوبلاگ">کد نظرات بلاگفا - بلک تم</a>

طرح پنجم کد نظرات بلاگفا

<style>.blackthemeComment a{display:inline-block}.blackthemeComment .blackthemeCommentSet{display:none}.blackthemeIframeDiv iframe{width:100%!important;min-width:100%!important;max-width:100%!important;border:none;margin-top:20px;display:none}.blackthemeComment .blackthemeIframeSet{display:block}.blackthemeIframeDiv h2:nth-child(2) {display: none;}</style><script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script><script>var cmt_caption = [];var cmt_blogid = "";var __cmt_updated = false;function updatecomments() {var _cmts = [];var cnt = 0;var result = "";var urlSetToSrc = "";var postid = 0;if (cmt_blogid == "") return;try {for (c = 0; c < BlogComments.length; c += 2) {_cmts["_" + BlogComments[c]] = BlogComments[c + 1];}var allelements = document.getElementsByTagName("*");for (i = 0; i < allelements.length; i++) {postid = allelements[i].getAttribute("comment-for");if (postid != null) {postid = parseInt(postid);if ( _cmts["_" + postid] != null) cnt = _cmts["_" + postid];else cnt=-1;if (cnt == -1) result = cmt_caption[0];else if (cnt == 0) result = cmt_caption[1];else if (cnt == 1) result = cmt_caption[2];else if (cnt > 1) result = cnt + " " + cmt_caption[3];urlSetToSrc = "<-BlogUrl->/comments/?blogid=" + cmt_blogid + "&postid=" + postid;result = '<a href="javascript:void(0);" data-blacktheme="'+urlSetToSrc+'" class="blackthemeShowComment">' + result + '</a> <a href="javascript:void(0);" class="blackthemeHideComment blackthemeCommentSet">بستن فرم نظرات</a><div class="blackthemeIframeDiv"></div>';allelements[i].innerHTML = result;$('*[comment-for]').each(function(){$(this).addClass('blackthemeComment');});$(document).ready(function(){$('.blackthemeShowComment').click(function(){$(this).addClass('blackthemeCommentSet');$(this).parent().find('.blackthemeHideComment').removeClass('blackthemeCommentSet');});$('.blackthemeHideComment').click(function(){var setIframeCurrect = $(this).parent().children('.blackthemeIframeDiv');$(this).addClass('blackthemeCommentSet');$(this).parent().find('.blackthemeShowComment').removeClass('blackthemeCommentSet');setIframeCurrect.empty();});$('.blackthemeShowComment').click(function(){var setIframeCurrect = $(this).parent().children('.blackthemeIframeDiv');var getDataBlackthemeComment = $(this).attr('data-blacktheme');var _$_a3e5=["\x3C\x69\x66\x72\x61\x6D\x65\x20\x73\x72\x63\x3D\x22","\x22\x3E\x3C\x2F\x69\x66\x72\x61\x6D\x65\x3E","\x68\x74\x6D\x6C","\x2E\x62\x6C\x61\x63\x6B\x74\x68\x65\x6D\x65\x49\x66\x72\x61\x6D\x65\x44\x69\x76","\x6E\x65\x78\x74\x41\x6C\x6C"];$(this)[_$_a3e5[4]](_$_a3e5[3])[_$_a3e5[2]](_$_a3e5[0]+ getDataBlackthemeComment+ _$_a3e5[1]);$('.blackthemeIframeDiv iframe').on('load',function(){$(this).show();$(this).contents().find("link[rel='stylesheet']").remove();var findHeadCss = $(this).contents().find('head');var cssStyle = '<style>* { font-family: tahoma; font-size: 10pt; box-sizing:border-box; } body { margin: 0px; padding: 0px; background-color: #E5E5E5; text-align: center; font-family: tahoma; font-size: 10pt; background-color:#3a0ca3; background-image:linear-gradient(to bottom left,#4361ee,#f72585); } @keyframes animBg { to{opacity:1} } #header { display:none; } .clear { clear: both; padding: 0; margin: 0; } #content { padding-top: 20px; direction: rtl; padding-left: 2px; padding-right: 2px; max-width: 550px; z-index:1; } #content::before { content:""; height:100%; width:100%; position:fixed; top:0; left:0; background-image:linear-gradient(to top right,#4cc9f0,#f72585); z-index:-1; opacity:0; animation:animBg 8s ease-in-out infinite alternate; pointer-events:none; user-select:none; } .box { background-color: rgba(255,255,255,.15); width: 100%; direction: ltr; margin-bottom: 20px; padding:20px; border-radius:5px; color:#fff!important; } .box a {color:#fff!important;} .box .head { padding-bottom:10px ; border-bottom: 2px solid rgba(255,255,255,.15); } .box .author { padding: 0; margin: 0; float: right; width: 49%; text-align: right; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; direction: rtl; } input {color:#fff;} .box .date { padding: 0; margin: 0; float: left; width: 49%; text-align: left; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; direction: rtl; } .box .body { text-align: right; padding: 10px 0; line-height: 150%; text-align: justify; direction: rtl; } .reply { padding: 10px; width: auto; text-overflow: ellipsis; } .reply .rbox { background-color: rgba(255,255,255,.15); padding: 10px; border-radius:5px; word-wrap: break-word; } A:link { COLOR: #fff; TEXT-DECORATION: none; } A:hover { opacity:.5; } .formbox { background-color: rgba(255,255,255,.15); padding:20px; border-radius:5px; width: 100%; direction: rtl; color:#fff!important; } .formbox .head { display:none } .formbox .body { padding:5px 10px 5px 10px; font-size: 9pt; text-align: right; line-height:20px; } .formbox .textbox { border: 1px solid rgba(255,255,255,.15); width: 99%; padding: 10px; background-clip: padding-box; outline: 0 !important; background-color:transparent; border-radius:5px; } .formbox .textbox:hover { box-shadow: 0 0 5px #fff; } .formbox .textarea { border: 1px solid rgba(255,255,255,.15); padding: 10px; height: 130px; width: 99%; resize: none; background-clip: padding-box; background-color:transparent; border-radius:5px; color:#fff; outline:none; } .formbox .textarea:hover { box-shadow: 0 0 5px #fff; } .formbox .btn { background-color: rgba(255,255,255,.3); color: white; border: 0px; width: 100%; margin:10px; padding: 10px; -webkit-appearance: none; border-radius: 5px; } .formbox .btn:hover { background-color: #fff; color: #111; } .lbl { display: block; padding-top: 4px; padding-bottom: 5px; } .Off { cursor: hand; } .On { cursor: hand; background-color: White } #navbar { font-family: arial; font-size: 13pt; color: gray; text-align: center; padding: 4px; margin: 4px 0; direction: ltr; line-height: 200%; } #navbar a:link { font-family: arial; font-size: 13pt; background-color: rgba(255,255,255,.15); margin-left: 3px; margin-right: 3px; color: #fff; text-decoration: none; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; border-radius:5px; } #navbar span { font-family: arial; font-size: 13pt; background-color:#fff; margin-left: 3px; margin-right: 3px; color: #111; text-decoration: none; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; border-radius:5px; } .sbox { text-align: left; top: 0px; left: 0px; position: absolute; display: none; width: 145px; height: 90px; background-color: #E8EBFD; filter: alpha(opacity=80); -moz-opacity: .80; opacity: .80; } form { padding: 0px; margin: 0px; } hr { border-top: 1px solid #C0C0C0; color: white; } .cmti { font-size: 7.5pt; text-align:center; } .remain { height: 25px; text-align: left; margin-bottom: -20px; } .remain span { color: gray; } .cmti span {color:#Fff!important} @media screen and (max-width: 350px) { .remain { height: 45px; } } #content div:first-of-type{margin-top:0!important}</style>';$(findHeadCss).append(cssStyle);var getHeightFrame = $(this).contents().find('body').height()+'px';$(this).css({'height':getHeightFrame});$(this).contents().find('a:contains("بستن پنجره")').html('<a href="javascript:location.replace(document.referrer)">برگشت به لیست نظرات</a>');$(this).contents().find('a:contains("بازگشت")').html('<a href="javascript:window.history.back();">برگشت به فرم ارسال نظر</a>');});});});}}}catch(e) {}__cmt_updated = true;} window.addEventListener?window.addEventListener("load",updatecomments):window.attachEvent&&window.attachEvent("onload",updatecomments);try{cmt_caption[0]="نظرات",cmt_caption[1]="نظر بدهید",cmt_caption[2]="یک نظر",cmt_caption[3]="نظر",cmt_blogid="<-BlogId->"}catch(e){}setTimeout((function(){0==__cmt_updated&&updatecomments()}),6e3),eout((function(){0==__cmt_updated&&updatecomments()}),6e3);</script><a style="overflow: hidden;position: relative;display: block;height:0;opacity:0;pointer-events:none;" href="https://blacktheme.ir/" target="_blank" title="قالب وبلاگ و کدوبلاگ">کد نظرات بلاگفا - بلک تم</a>

طرح‌های ارسال شده

فعلا طرحی ارسال نشده ، با  ویرایشگر نظرات بلاگفا – بلک تم  شما هم طراحی کنید 😎

آپدیت جدید

– حل مشکل جزئی در ایموجی‌ها ( کش اومدن )

کد وبلاگ

استایل نظرات بلاگفاتغییر کد نظرات بلاگفاتم نظرات بلاگفاعوض کردن نظرات بلاگفاکد نظر بلاگفانظرات بلاگفاویرایش نظرات بلاگفا

۳۷ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *